Turkiet anklagar nu Sverige för att inte hålla vad man lovat beträffande att lämna ut terrormisstänkta kurder enligt den överenskommelse som träffats mellan länderna för att Turkiet skulle godkänna Sveriges Natokandidatur. Även Finland kritiseras för svikna löften.

Samnytt avslöjade häromdagen hur Sverige inte bara vägrar lämna ut terroranklagade Yilmaz Aytan till Turkiet utan hur man aktivt med falska papper hjälpte honom till Sverige från Afghanistan undan den turkiska rättvisan. Uppgifterna har fått stor uppmärksamhet i turkisk media.

LÄS ÄVEN: Så totalblåste Sverige Erdogan – hjälpte terrorjagad turk rymma

Turkiets missnöje med Sverige förstärkt

Detta har ytterligare spätt på den turkiska regeringens missnöje med Sveriges agerande när det gäller bristen på tillmötesgående i att lämna ut terrormisstänkta turkar och kurder. Man anklagar nu Sverige för att bryta mot den överenskommelse som nyligen träffades mellan de två länderna och som fick Turkiet att inte lägga in sitt veto mot ett svenskt Natomedlemskap redan på kandidatstadiet.

Turkiet kan dock fortfarande stoppa Sverige från att gå med i Nato. Detta genom att inte ratificera Sveriges ansökan. Sannolikheten för att så sker ökar i takt med att det turkiska missnöjet med Sveriges agerande ökar. Erdogans regering uttrycker ett liknande om än inte lika starkt missnöje även gentemot Finland, som samordnat med Sverige också ansöker om medlemskap i Nato.

Turkiskt missnöje med svenskt vapenembargo

I Turkiet är man även missnöjd med Sveriges vapenembargo mot landet som även det är föranlett av att den svenska regeringen ställt sig på det den turkiska regimen menar är kurdiska terroristers sida i den bitvis inbördeskrigsliknande etniska konflikten i landet.

Man menar att Sverige inte samtidigt kan betrakta Turkiet som en allierad som ska rycka ut till väpnad undsättning om Sverige hotas och som ett land som man inte kan exportera vapen till. Här har den svenska regeringen gjort vissa utfästelsen men i likhet med utlämningarna är det fortfarande upp till bevis.

Vill se Sverige agera ”snarast möjligt”

Turkiet har inte satt något definitivt slutdatum för när man kräver att de utlämningar man anser sig lovade ska ha verkställts men säger att detta bör ske ”snarast möjligt” och att man ”övervakar situationen noggrant”. Samma besked har riktats till den finska regeringen kring den trilaterala överenskommelsen.

Svenska UD:s officiella svar är att man ”har en pågående dialog” med Turkiet och Finland. I motsats till vad den turkiska regeringen hävdar, säger man från svenskt håll att man fullgör sina åtaganden enligt överenskommelsen ”fullt ut” – men med reservationen att åtagandena begränsas av vad som är möjligt enligt svensk och internationell lag.

Står långt ifrån varandra

Parterna står dock långt från varandra i synen på hur överenskommelsen följs. Erdogan har i ett uttalande sagt att Sverige lovat lämna ut 73 personer som i Turkiet utreds för terroraktiviteter eller annat samröre med i landet terrorstämplade organisationer. Sverige har ännu inte lämnat ut en enda av dessa personer och man har också sagt att man inte tänker ompröva några tidigare beslut där Turkiets krav på utlämning avvisats.

För Finlands del är det antal personer Turkiet begär utlämnade mer blygsamt. Av de 12 personer det handlar om har dock ännu ingen utlämning verkställts.

Sveriges ambassadör uppkallad till turkiska UD

Turkiska UD kallade nyligen upp Sveriges ambassadör i Ankara för att uttrycka sin ”starka reaktion” på vad man kallar för ”terroristpropaganda” i samband med kurdiska grupperingars manifestationer i Stockholm nyligen.

Höga företrädare för Turkiet, Sverige och Finland ska träffas i augusti för att utvärdera hur man anser att Ankaras krav för att ratificera de båda nordiska ländernas Natoansökningar har efterlevts. 18 av Natos medlemsländer har redan godkänt Sveriges och Finlands ansökningar men 12 länder dröjer. Bar Turkiet har dock aviserat att man kan komma att säga nej.