Bara under förra veckan ställdes mer än en tredjedel av alla planerade rättegångar in, majoriteten med hänvisning till smittorisken eller för att en part i målet alternativt personal var sjuk. När alla de uppskjutna målen kan avgöras är i dagsläget oklart.

Åtgärderna mot smittan slår väldigt olika – medan över hälften av målen på Södertörns tingsrätt i södra Stockholm ställts in, har bara var femte rättegång i Blekinge och på Gotland ställts in.

– Genom att ställa in förhandlingar behöver färre personer ta sig till tingsrättens lokaler. Vi hoppas att det kan bidra till att minska smittspridningen både i samhället och bland personalen, säger rådman Fredrik Nydén på Södertörns tingsrätt till Sveriges Radio.

Konsekvenserna av att de 2 500 förhandlingarna och sammanträdena ställts in vid landets tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter och kammarrätter är enligt Domstolsverkets chefsjurist Charlotte Driving för tidigt att säga något om.

– Att förhandlingar ställs in nu leder ju oftast till att de kommer att genomföras längre fram. Vi följer situationen noga men vi kan inte redan nu säga något om konsekvenserna på längre sikt, säger Charlotte Driving, chefsjurist på Domstolsverket till SR.

Redan i början på mars märkte man på Domstolsverket av en viss ökning av antalet uppskjutna förhandlingar. Sedan en dryg månad tillbaka har antalet dock ökat kraftigt.