Sedan kravet på negativt covidtest infördes för inresa till Sverige har omkring 2 500 personer stoppats vid landets södra gränser.

Det var den 23 december kravet för utländska medborgare infördes, vilket skärptes den 28 december till att gälla negativa pcr-test som är högst två dygn gammalt.

Under de första dagarna avvisades drygt 400 personer vid gränserna i Sydsverige, och under perioden 27 december – 1 januari stoppades ytterligare 1 854 personer som saknade ett giltigt covidtest. Dagarna därpå har några hundra till stoppats.

De allra flesta har avvisats vid Hyllie station och vid Lernackens betalstation i Malmö men även Knutpunkten i Helsingborg. Andra platser har varit hamnarna i Trelleborg, Ystad, Karlshamn och Karlskrona.

Stickprovskontroller

– Av olika anledningar har de personer som blivit avvisade inte kunnat följa de svenska restriktionerna. Det beror på olika former av fel, säger Calle Persson, talesperson för polisen i södra Sverige, till Sydsvenskan.

Medan gränskontrollerna vid Lernacken har varit igång i stort sett hela tiden har de vid Knutpunkten och Hyllie station tidvis legat nere, och vid hamnarna har det rört sig om stickprovskontroller.

Men en grupp är undantagna från covid-kontrollerna: asylsökande. Det beslutade regeringen i februari förra året, vilket står kvar sig än idag enligt Migrationsverket.