Fäder som hedersmördar sina döttrar om de träffar en pojkvän – det är ett utbrett problem inom Pingstkyrkan och andra svenska frikyrkor som kräver skärpt lagstiftning. Det hävdade TV4:s nyhetsankare Jenny Strömstedt i ett inslag i kanalens morgonprogram.

Regeringen aviserade nyligen en av många sedan länge efterfrågad straffskärpning för den som begår hedersrelaterade brott. För att prata om detta var migrationsminister Morgan Johansson (S) inbjuden till TV4-studion tillsammans med en ung kvinna, Elaf Ali, som levt under invandrarkulturellt hedersförtryck i ett av de parallella skuggsamhällen som etablerats i Sveriges ”utanförskapsområden”.

Elaf berättar i programinslaget att hon levt under dödshot från sin pappa som sagt att han kommer att döda henne ”som Fadime Sahindal” om hon träffar en pojkvän som inte accepteras av familjen, släkten och klanen. Det är en livssituation hon delar med hundratusentals andra invandrarungdomar i landet – familjen flyttar till Sverige för att få del av det svenska samhällets levnadsstandard och välfärd men vill inte på motsvarande sätt anamma de frihetliga och demokratiska värderingar som utgör grunden för detta samhällsbygge.

Kunskap om detta har funnits i flera decennier men frågan har varit politiskt känslig då uppmärksamhet kring problematiken ansetts kunna undergräva den etablerade diskursen att invandringen till Sverige är kulturellt berikande och riskera spela ”främlingsfientliga krafter” i händerna. När frågan ändå diskuteras anses det angeläget att framhålla att hederskultur inte är något som specifikt kan kopplas till invandrares kulturer och religioner utan något som även förekommer bland svenskar.

I det aktuella inslaget i TV4:s morgonsoffa tog sig detta uttryck i att nyhetsankaret Jenny Strömstedt gjorde gällande att fäder som hedersmördar sina döttrar när de skaffar en pojkvän är ett fenomen som vi i Sverige brottats med i frikyrkosamfunden. Det är samma normer där som i det muslimska civilsamhället i landets etniskt segregerade förorter, menade Strömstedt.

Påståendet har uppmärksammats och kritiserats hårt i sociala medier. Kritikerna menar att Strömstedt är okunnig, kristofobisk och sprider desinformation och att skälet till att hon uttalar sig på det sättet är att hon vill försvara idén om det mångkulturella samhällsbygget. Jenny Strömstedt och maken Niklas har i andra sammanhang profilerat sig som hårda motståndare till Sverigedemokraterna och andra massinvandringskritiker.

Samhällsnytt söker Jenny Strömstedt för en kommentar och ett förtydligande om i vilka svenska frikyrkor hon menar att hedersmord av döttrar förekommer och konkreta exempel på detta. Vi söker även företrädare för frikyrkliga samfund för att höra hur de har reagerat på TV4:s utspel.