För ett par månader sedan offentliggjordes att mediekoncernen Bonnier Broadcasting avyttrar TV4 och att köpare blir Telia. Affären har kritiserats, bland annat för att ytterligare en ledande etermedieaktör vid sidan av SVT och SR hamnar under statlig kontroll. TV4 riskerar nu att nekas förlängning av sändningstillståndet som löper ut 2020.

Det är Myndigheten för press, radio och tv som inlett ett tillsynsärende med anledning av storaffären på över 9 miljarder kronor. I TV4:s sändningstillstånd som gäller fram till den 31 mars 2020 anges att ”Ägarförhållandena och inflytandet i TV4 AB får inte förändras mer än i begränsad omfattning”.

Det innebär att det befintliga tillståndet inte kan förlängas och att TV4 om ett och ett halvt år kan tvingas upphöra med sina sändningar. Det skulle i sin tur i så fall innebära att Telias mångmiljardköp blir värdelöst, något som i slutänden drabbar svenska folket eftersom staten är största ägare i Telia.