Sedan en tid tillbaka har det uppmärksammats att människorättsorganisationen Amnesty International har en så dålig kultur på sina arbetsplatser att två medarbetare drivits till att begå självmord. Nu meddelar flera höga chefer inom organisationen att de som en konsekvens är villiga att lämna sina positioner.

I början av februari rapporterade Samhällsnytt att det inom människorättsorganisationen Amnesty råder en toxisk arbetsplatskultur med utbredd mobbning, offentlig förnedring, diskriminering och andra typer av maktmissbruk.

Detta framkom i en utredning som gjordes efter att två anställda inom organisationen tog sina liv förra året. En av de anställda hade arbetat för Amnesty i 30 år och lämnade ett brev efter sig där han specifikt kritiserade arbetsplatskulturen.

LÄS ÄVEN: Rapport: Amnesty International har en toxisk arbetskultur

I rapporten, som sammanställts av en grupp psykologer, slogs även fast att det råder en farlig ”vi mot dom”-dynamik inom organisationen. Ytterligare problem som framhålls är allvarlig brist på tillit till ledande befattningshavare och nepotism. Man fann även att chefer förminskar personal under möten och använder ett hotfullt språkbruk.

Nu meddelar Amnestys ledning att man ”verkligen är ledsna över att en majoritet av våra kollegor känner sig förminskade och otillräckliga”. Sju personer ur ledningen aviserar att man ”är villiga att göra vad som helst för att förändra detta” inklusive att ställa sina platser till förfogande, rapporterar The Guardian.