På onsdagen meddelade Twitter att man inför nya och strängare begränsningar om vad som får sägas om viruspademin på plattformen. Uppgifter och åsikter om vaccinering som Twitter bedömer som desinformation eller konspirationsteorier kommer att raderas eller i lindrigare fall förses med varningsstämplar.

De nya censuråtgärderna som aviseras träda i kraft från årsskiftet motiveras med att en fri debatt kring vaccin och vaccinering mot bakgrund av den globala pandemin utgör ”en avsevärd och växande utmaning för folkhälsan” när en av de mest omfattande immuniseringskampanjerna någonsin nu drar igång.

Tweets som kommer att bannlysas är sådana som antyder att vaccin används i syfte att skada eller styra befolkningen. Att prata om negativa effekter av vacciner på ett sätt som Twitter anser inte har stöd i forskning kommer också att bli förbjudet, liksom att antyda att covid-19 inte är så farligt och att vaccinering därför är onödigt.

Andra tweets som Twitter-ledningen bedömer innehålla ”potentiellt vilseledande information” om vacciner kommer i stället att förses med varningstexter.

Twitter försvarar censuråtgärderna med att sociala medier tidigare blivit forum för det man anser är konspirationsteorier om vacciner och vill hindra att det sker igen.

Den sociala mediejätten har sedan flera månader tillbaka begränsat yttrandefriheten på sin plattform relaterat till covid-19. Det nya är att man nu vidgar samtalsförbudet till att även gälla vacciner.