Ett par dagar efter att Twitter flaggat några inlägg av företrädare för det konservativa regeringspartiet Bharatiya Janata Party, BJP, skickades polis till plattformens kontor i Delhi och Gurgaon för att delge företaget ett meddelande.

I de flaggade inläggen hävdas att det finns en komplott inom rivaliserande Kongresspartiet för att svartmåla premiärminister Narendra Modi och centralregeringen. BJP-företrädare hävdar också att Kongresspartiet ska ha ett speciell ”verktygslåda”, vilket partiet kallar falskt. Inläggen flaggades av Twitter som ”manipulerad media”.

Polisen agerade efter att Rohan Gupta, chef för Kongresspartiets sociala medier, och M V Rajeev Gowda, partiets nationella talesperson, gjorde en anmälan. Men timmar efter polisens tillslag anklagade Kongresspartiet regeringen för att försöka kuva yttrandefrihet och avvikande röster samt skapa rädsla.

Tillslaget gjordes två dagar efter att regeringen protesterat mot flaggningen.

Inflammerad tvist

Agerandet av Delhipolisen är den senaste händelsen i en konflikt mellan regeringen och Twitter, en tvist som handlat om flera olika frågor som bönders protester och regeringens hantering av pandemin.

Enligt Delhipolisen var tillslaget en del av en rutinprocess. Man ville också utreda vilken information Twitter hade om ”verktygslådan” och varför man flaggat inläggen i fråga.