Sedan Elon Musk köpte in sig som huvudägare i Twitter har en mängd komprometterande information kommit till allmänhetens kännedom. Aktuellt just nu är det så kallade ”Viralitetsprojektet”, ett försök att koordinera myndigheter och storföretag för att så effektivt som möjligt stänga ned kritik mot hanteringen av covid-pandemin.

Det är Twitter-användaren Matt Taibbi som i en serie inlägg på plattformen har sammanfattat betydelsen av filer som nu har släppts från Twitter. Ämnet för diskussionen är Viralitetsprojektet som var ett försök att koordinera sociala medieplattformar och myndigheter i vad man beskriver som ett försök att ”bemöta felaktigheter” kring Covid-19. I själva verket visar filerna att man snarare ägnade sig åt långt gången censur och slog ner mot uppgifter som skulle visa sig stämma.

Viralitetsprojektet tog form precis efter att Joe Biden tillträdde som president i början av 2021. Dessförinnan hade Twitters inställning till opinionsbildning kring Covid-19, vaccin och andra åtgärder haft en annan inriktning. En avgörande skillnad var att ett påstående tidigare behövde vara ”bevisat falskt” och framställt som fakta snarare än åsikt för att det skulle vara befogat för plattformen att censurera det. Denna inställning skulle man därefter utmönstra till förmån för andra mer godtyckliga bedömningskriterier.

LÄS ÄVEN: Exklusivt: Linda Karlström om SVT:s övergrepp: ”Det kändes som att de våldtog mitt hem”

Det som skulle gälla därefter var att även faktamässigt korrekta uppgifter kunde censureras om man bedömde att de ingick i ett större vaccinkritiskt narrativ. Det gällde bland annat sanna historier om biverkningar från vaccinering. Också farhågan om införandet av vaccinpass klassades som en konspirationsteori som lanserats för att skapa skepsis till vaccinen bland allmänheten, något som framgår av ett mejl från Viralitetsprojektet till Twitter. Farhågorna skulle dock visa sig befogade när vaccinpass infördes kort tid därefter.

LÄS ÄVEN: Myndighet bekräftar: Coronaviruset kom från labb

Detta var inte enda gången Viralitetsprojektet skulle visa sig ha fel kring utvecklingen av Covid-19. Under en period riktade man in sig på uppfattningen om naturlig immunitet, vilken inträder efter sjukdom. Men trots att det är vedertaget att folk som varit sjuka i Covid-19 bildar antikroppar och därmed får minskad risk för ny sjukdom och smitta, valde man i stället att beskriva detta som ett ”narrativ”, vars spridning man skulle rikta in sig på att motarbeta.

Ytterligare en felaktighet från Viralitetsprojektet var att man även i sin slutrapport förde fram uppfattningen att vaccinen hindrar smittspridning. Idag är det ett allmänt etablerat faktum att vaccinen inte hindrar den som tagit dem från att sprida smittan, bara lindrar de egna symtomen. Men inom ramen för Viralitetsprojektet klassades detta som en konspirationsteori vilken skulle bli föremål för censur.

Taibbi väljer att beskriva Viralitetsprojektet som en sorts åsiktsmässig kartellbildning mellan företag, utbildningsinstitutioner, myndigheter och medieplattformar. Klart är att projektet hade som agenda att censurera uppfattningar som man bedömde kunde leda allmänheten till skepsis kring vaccin och myndigheternas hantering av pandemin. I denna ambition gick man från en policy att censurera bevisat falska uppfattningar som presenterades som fakta, till att slå ner på åsiktsbildning som sådan om den inte var i linje med etablissemangets.