Ett totalstopp för nybyggnation av småhus. Det är något som tyska miljöpartister vill se. I stadsdelsområdet Hamburg-Nord i Hamburg är ett sådant förbud sedan ett år tillbaka redan verklighet.

2 600 nya bostäder ska byggas i Hamburg-Nord under 2021, rapporterar Bild. Inga av bostäderna kommer vara villor, små- eller enfamiljshus. Till stor del är det förståeligt, Hamburg-Nord är ett urbant stadsdelsområde med ont om mark att bygga på och med stor efterfrågan på bostäder.

– Bostadsbehovet kommer fortsatt vara högt i framtiden, därför måste det byggas mer, förklarar stadsdelsdirektören Michael Werner-Boelz.

Genom att bygga mer på höjden, och avstå från att använda mark till att bygga småhus, får man plats med fler bostäder på en mindre yta. Men beslutet handlar inte enbart om pragmatiska avväganden på grund av markbrist. Det finns även en ideologisk tanke bakom, skriver Welt.

Werner-Boelz företräder Grüne, Tysklands motsvarighet till Miljöpartiet i Sverige, och när han tillträdde posten som stadsdelsdirektör i feruari förra året var ett av hans mål att stoppa byggandet av småhus. Anledningen är att enfamiljshus kräver mer energi per hushåll än flerfamiljshus gör. De anses helt enkelt inte miljö- och klimatsmarta.

Kritiker befarar att miljöpartisterna kommer försöka få igenom sitt småhusförbud i allt fler storstäder, och så småningom även försöka förbjuda småhusbyggande i småstäder och på landsbygden med hänvisning till att de utgör ett ”miljöproblem”.

En av dem som är kritisk till de grönas syn på bostadsbyggande och stadsplanering är Markus Neppl, professor i arkitektur vid  Karlsruhe Institute of Technology. Han anser att de gröna går för långt och helt missar negativa effekter av att bygga på höjden och att driva förtätningen av bebyggelsen för långt. I synnerhet om det görs på landsbygden.

”Det skapar en spricka i den etablerade stadsstrukturen, och så skapas getton”, säger han till tidningen Badischen Neuesten Nachrichten.