Enligt en rapport om politisk extremism från Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV – en av Tysklands tre underrättelsetjänster med främsta uppgifter kontraspionage och informationsinhämtning rörande författningsfientliga personer och organisationer, är en ny våg vänsterextrem terrorism troligt.

I rapporten beskrivs hur ”våldshandlingars intensitet” har ökat och att ”utvecklandet av terrorstrukturer inom extremvänstern” är tänkbart.

Man noterar även att målinriktade mord av politiska motståndare inte längre är ett ”otänkbart” resultat av den ökade radikaliseringen bland de som rör sig i vänsterextrema kretsar.

Ökad vilja att använda våld

Den ökade radikaliseringen i vänsterextrema miljöer har setts i ett flertal av Tysklands delstater. Flera extremgrupper som är ”ökat villiga att använda våld” har brutit sig loss från grupperna som är mer ”mainstream”.

Tidigare har Sachsen, Berlin och Hamburg haft många vänsterextrema som radikaliserats, vilket nu även utökats till Bayern, Thüringen, Nordrhein-Westfalen och Bremen.