Antalet attacker mot judar i Tyskland ökade med tio procent 2018. Under samma period fördubblades också antalet anmälda våldsamma attacker. Med hänvisning till den rådande situationen avråder nu den tyska regeringens antisemitismkommissionär judar från att bära kippa på vissa offentliga platser.

Från 1 504 fall 2017 till 1 646 fall 2018. Antalet attacker på judar har ökat stadigt under de senaste åren. Justitieminister Katarina Barley betecknar ökningen som ”skamfull för vårt land” och tillade att polisen är ”vaksam”.

– Jag kan inte råda judar att bära kippa överallt hela tiden i Tyskland, sa antisemitismkommissionär Felix Klein på lördagen.

Tidigare har Klein haft en annan åsikt i frågan men har nu ändrat sig.

Medan vissa menar att framgångar för politiska grupperingar som Alternativ för Tyskland är förklaringen till ökningen, menar andra att det har att göra med det stora inflödet av migranter från muslimska länder som Syrien, Afghanistan och Irak.