Det tyska parlamentet godkände i torsdags en förändring av landets konkurrenslagar som kommer att göra Tyskland till det första landet i världen med preventiva regler ämnade att motverka den makt som de stora digitala plattformarna har. Förändringarna medför att juridiska åtgärder kan vidtas mot IT-företagen och nu vill landet att hela EU ska införa ett gemensamt system.

Normalt kan myndigheter endast agera efter att ett företag missbrukat sin dominerande ställning på marknaden, vilket har visat sig vara ett långsamt och ineffektivt sätt att hantera monopolitiska ageranden från de digitala jättarna. Men med det nya ramförslaget kommer Tysklands myndighet för konkurrensfrågor – Bundeskartellamt (”federala konkurrenskontoret”) – att placeras i framkanten i en ny sorts anti-monopol-agerande: att hindra missbruk innan det uppkommer där företag dominerar marknaden.

Företagen kommer att tvingas följa nya regler, inklusive förbud mot att ge fördelar till deras egna tjänster eller hindra interoperabilitet med andra tjänster.

– Vi ser att digitala marknader behöver nya regleringar som är mer proaktiva och effektiva när det kommer till de stora spelarna, sa Falko Mohrs, tysk lagstiftare inom Socialdemokraterna som hanterar reformen, till vänstertidningen Politico.

”Utövar för mycket makt”

Chefen för Tysklands konkurrenskontor, Andreas Mundt, menade att coronakrisen förstärker ”vinnaren tar allt”-dynamiken på de digitala marknaderna när de så kallade ”grindvakterna” utövar för mycket makt.

– Vi behöver verkligen etablera nya regler så att företag utanför de stora digitala bolagens ekosystem får möjlighet att konkurrera, sa han i november rörande den då planerade reformen.

Det var i torsdags morse som lagförslaget godkändes i tyska riksdagen, Bundestag, efter en kompromiss mellan landets tre styrande partier. Nu måste det även godkännas av Bundesrat (förbundsrådet) som är ett av de fem federala statsorganen i Tyskland. Detta ses dock endast som ett formellt steg och lagförslaget väntas därmed gå igenom.

Några veckor innan omröstningen i Tyskland föreslog EU Kommissionen ett liknande ramförslag i dess Digital Markets Act (DMA). Mohrs hoppas att det kommer att genomföras EU-gemensamt men att Tysklands nya lag kan guida EU i processen.

– Vi får se om Digital Markets Act kommer täcka de områden på samma nivå av effektivitet som den nu uppdaterade tyska lagen, sa Mohrs.

LÄS MER OM IT-JÄTTARNAS CENSUR HÄR