Nyligen beslöt Österrike att alla som inte tagit de omdiskuterade sprutorna mot covid-19 ska kunna sättas i karantän och husarrest. Signaler kommer nu från Tyskland om att landet är på väg att fatta ett liknande beslut.

För en knapp vecka sedan kom uppgifter om att den österrikiska regeringen beslutar om en ny nedstängning av samhället md anledning av covi-pandemin. Denna gång är det dock endast personer som av olika skäl valt att inte vaccinera sig som träffas av beslutet och hänvisas till karantän och husarrest.

I spåren på indikationer om att en fullskalig fjärde våg av smittan kan vara i antågande ökar trycket även i Tyskland på att följa Österrikes exempel. Om så sker kommr ovaccinerade tyskar att få sin rörelsefrihet starkt begränsad och vara mer eller mindre hänvisade till att hålla sig inomhus i sina bostäder.

Ett argument för beslutet är att man vill undvika att akutvården belastas av svårt sjuka covid-patienter som inte tagit de omdiskuterade sprutorna. Siffror visar dock att ovaccinerade i flera fall är i minoritet i den allvarligt insjuknade gruppen och att i stället fullvaccinerade dominerar, uppgifter som rfest frågetecken kring vaccinens effektivitet.

LÄS ÄVEN: Ny nedstängning i Österrike – bara för ovaccinerade

Varnar för ekonomiska konsekvenser

Ekonomer i Tyskland varnar också för de ekonomiska konsekvenser som en ny nedstängning av samhället skulle innebära och menar att restriktionerna även kommer att gå ut över vaccinerade. Bland annat befaras en omfattande varubrist uppstå i spåren av de föreslagna restriktionerna.

En diskussion förekommer också kring om det är förenligt med grundlag och demokratiska principer att särbehandla en grupp på det sättet. Inskränkningarna i de medborgerliga fri- och rättigheterna har ur det perspektivet kritiserats även när de varit generella och lika för alla.

Stöd för att fatta det kontroversiella beslutet erfars dock finnas hos de tre partier – Socialdemokrarterna, De gröna och Fria Demokraterna som bildar koalitionsregering efter det parlamentsval som nyligen hölls i Tyskland där Angela Merkels kristdemokratiska regering fick respass av väljarna.

Ska upprätthållas med polisinsatser

Enligt uppgift ska restriktionerna om de införs upprätthållas med hjälp av omfattande polisinsatser, också det med förebild från hur Österrike nu ser till att restriktionerna efterlevs. Det framgår inte vilka påföljder – böter eller fängelse – som ska gälla för ovaccinerade som bryter mot husarresten.

Så här såg det ut när österrikisk polis häromdagen bland annat patrullerade butiker i jakt på ovaccinerade kunder att gripa.