Just nu befinner sig Tysklands förbundskansler Olaf Scholz, Frankrikes president Emmanuel Macron, Italiens premiärminister Mario Draghi och Rumäniens president Klaus Iohannis i Ukrainas huvudstad Kiev för samtal med landets president Volodymyr Zelenskyj. På en gemenasm pressträff kommunicerades ett önskemål om att så snabbt som möjligt få med Ukraina i EU.

I ett första skede handlar det om att ge landet så kallad kandidatstatus. Utan snabbspår bedöms ett godkännande för det av korruption hårt tyngda landet kunna ta upp till 20 år. Inom den franska regeringen är det inte alla som håller med Macron om att den processen ska skyndas på.

– Vi fyra stödjer en omedelbar kandidatstatus för medlemskap. Statusen kommer att åtföljas av en färdplan där hänsyn ska tas till situationen på Balkan och i omgivande länder, särskilt Moldavien, sa Macron på pressträffen.

Uttalandet står i kontrast till den skepsis till detta som Frankrikes Europaminister  Harlem Désir så sent som i maj uttryckte när förlaget lades fram av andra EU-länders ledare. Många andra EU-länder än den kvartett som nu besöker Ukraina är också negativa medan ytterligare andra, däribland Sverige, vill avvakta EU-kommissionens officiella hållning, som väntas bli positivt, innan man säger något.

Sedan 2017 finns ett så kallat associeringsavtal mellan EU och Ukraina, vilket kan ses som ett slags förstadium till kandidatstatus som i sin tur är ett delsteg på vägen mot medlemskap. Att EU-förhandla med ett land som befinner sig i krig är samtidigt en ny situation och beroende på vem som vinner kriget är det osäkert om det framgent finns någon suverän ukrainsk regering att förhandla med..

Skicka signaler till Putin främsta motivet

Ukrainas närmanden till väst bedöms vara den dominerande orsaken till Rysslands invasion som Putin anser tillhör den storryska sfären geografiskt, historiskt och kulturellt. Den tidigare Rysslandsvänliga presidenten avsattes under former som har ifrågasatts.

Nuvarande president Volodymyr Zelenskyj har tidigare ställt sig positiv till att landet går med i EU. Som främsta skäl för detta har han angett att det vore ”en stark markering mot Ryssland”.

Påtryckningarna inifrån EU om att nu skynda på en sådan process har också ett tydligt inslag av att vilja skicka signaler till Putin. Kritiker menar att EU-medlemskap inte bör användas på det sättet utan bedömas på andra meriter.

Det är också oklart hur mycket risken med detta ökar för att hela eller delar av EU dras in i Ukrainakriget utöver det passiva stöd som nu ges i form av bland annat vapenleveranser. Macron meddelade på pressträffen i Kiev att Frankrike ska skicka ytterligare sex artillerisystem av slaget Caesar till Ukraina.