Det undantagstillstånd som utfärdades efter den misslyckade statskuppen för ett och ett halvt år sedan förlängs ny i ytterligare minst tre månader. Det beslutade på torsdagen det turkiska parlamentet där president Erdogans islamistiska parti AKP har majoritet.

Beslutet innebär att presidenten får fortsatt kraftigt ökade befogenheter att enväldigt styra landet genom dekret. Besluten kan inte ifrågasättas vare sig av parlamentet eller den konstitutionella domstolen.

Undantagstillståndet förlängs fram till den 19 april då en ny omröstning ska hållas om huruvida det ska hävas eller förlängas med ännu en period. Gårdagens förlängning var den sjätte i ordningen.

Den politiska oppositionen har en längre tid krävt att undantagstillståndet ska hävas och menar att Erdogan nu genom förlängningar missbrukar denna möjlighet för att stärka sin egen maktposition.

Turkiet rankas av amerikanska Freedom House som det land i Europa (som Turkiet geografiskt delvis tillhör) där friheten och demokratin backat kraftigast jämfört med förra mätningen.