I en undersökning från 2022 framkommer att journalister anser sig vara långt mer rättvisa och objektiva än vad allmänheten upplever. Desto yngre och mer liberal, desto värre blir det.

Det är journalisten Michael Shellenberger som uppmärksammar studien från Pew Research Center. Denna visar bland annat på en kraftig skillnad i synen på hur journalister i mainstreammedia agerar.

LÄS ÄVEN: Upprört i ’journalist-Mecka’ efter bombdåd på Södermalm

I frågan om man bör sträva efter att ge båda sidor lika mycket tid anser en majoritet av amerikanska journalister att det inte är önskvärt. När samma fråga ställs till den amerikanska allmänheten är det en betydligt större andel som ser det som mest optimalt.

Desto yngre och mer liberal, desto mer troligt är det att journalisten i fråga inte tycker att båda sidor bör få komma till tals lika mycket.

Ytterligare ett fynd är att journalister som ser desinformation som ett stort problem också är de som inte vill ge båda sidor samma chans.

Republikaner och de som har ett mindre förtroende för media anser i högre grad att båda sidor har samma rätt att synas.

Vidare anser två tredjedelar av journalisterna att de gör ett bra jobb med att ta upp de viktigaste frågorna mot 41 procent hos allmänheten.

LÄS ÄVEN: Statsradions självbild: ”Vi har svenska folket med oss”