Tillsammans med felaktiga särskrivningar är det könsneutrala pronomenet ”hen” det som svenska folket stör sig mest på i svenskan. Det visar en ny undersökning som Novus utfört på uppdrag av Språktidningen.

I undersökningen är det 22 procent som anger särskrivningar respektive hen som den främsta störningsfaktorn i språket. Det föreligger dock stora skillnader mellan olika åldersgrupper. Särskrivningar retar fler yngre än äldre, trots att yngre samtidigt ses som den grupp som har svårast för att hålla koll på när det ska skrivas ihop.

LÄS ÄVEN: Läraren Selma Gamaleldin ville inte säga ”hen” – skola tvingas betala 150 000 till kränkt elev

På tredje plats över irritationsmoment hamnar onödiga engelska lånord.

Politiskt laddat

Debatten om hen kulminerade 2012 och påstods kunna bidra till ett mer inkluderande och jämställt språk, medan skeptiker ansåg att det rörde sig om ett politiskt laddat ord. Sedan införandet i Svenska Akademiens ordlista 2015 används det flitigt i framför allt medierna.

Trots att vissa ser ordet som en naturlig del av språket ger det alltså upphov till irritation bland en ansenlig andel av svenskarna. Att lika många stör sig på hen som på särskrivningar överraskade Språkrådet.

– Att hen ligger så högt är en överraskning. På Språkrådet har vi gjort bedömningen att den diskussionen är död, säger Maria Bylin, språkvårdare på Språkrådet.

LÄS ÄVEN: Ny ’hen-drink’ ska göra upp med daterade smaknormer och konstruerade könsnormer

Bland yrkesverksamma i storstäderna som har pluggat på universitet eller högskola är toleransen för hen stor, medan de med grundskola eller gymnasium som högsta utbildning och som bor på landsbygden stör sig desto mer på ordet. Även bland pensionärer har man svårt för hen.

Skillnaderna är även mycket stora då man tittar på partisympatier. Bland Sverigedemokraternas väljare uppger 50 procent att hen är den främsta källan till irritation, medan motsvarande andel bland personer som sympatiserar med Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet ligger på 5-7 procent.

Nedsättande ord

Bland Sverigedemokraternas sympatisörer är det också lägst andel som uppger att bruket av påstått nedsättande ord som indian, eskimå, zigenare och lapp är besvärande. 19 procent av dom som röstar på Vänsterpartiet och Miljöpartiet svarar dock att det är den främsta orsaken till irritation.

LÄS ÄVEN: Advokater och vittnen måste uppge pronomen i kanadensisk domstol

Även bland unga ses orden som problematiska. I åldersgruppen 18 till 29 år uppger 20 procent att användning av indian, eskimå, zigenare och lapp skapar mest irritation.