Enligt en undersökning Ipsos gjort på uppdrag av Dagens Nyheter är sex av tio svenskar för en minskad invandring. Samtidigt vill två tredjedelar ha ett migranttak. Undersökningen bekräftar det som varit läget under det decennier långa mångkulturella projektet med en majoritet av svenska folket som varit emot den stora invandringen av i huvudsak ekonomiska migranter och en liten minoritet reella flyktingar.

På torsdagen möts regeringspartierna i den så kallade migrationskommittén igen för att försöka komma överens om en ny invandringspolitik. En av punkterna man fortfarande är oense om är ifall Sverige ska ha ett tak för hur många migranter som kan tas emot varje år.

Medan Moderaterna och Kristdemokraterna vill att Sverige ska sänka mottagandet till samma nivå som övriga nordiska länder, vilket skulle innebära en minskning med 80 procent, vill Sverigedemokraterna ha ett totalt stopp.

I undersökningen uppger sex av tio att Sverige ska ta emot färre migranter och nästan två av tre, 65 procent, vill också se ett årligt tak.

Nattsvart syn på integrationen

Man har även frågat om hur man ser på invandringen generellt. Här uppger en majoritet, 41 procent, att invandringen varit mycket eller ganska bra för Sverige. Här har dock andelen som uppger ”mycket bra” minskat kraftigt jämfört med 2015.

Ytterligare en fråga handlar om hur bra man anser att integrationen av migranter fungerar i Sverige. Här är det hela 72 procent som anser att den fungerar dåligt.

– Erfarenheterna från 2015 visar att det finns en gräns för vad Sverige rent praktiskt klarar av utan att det leder till problem. Även om det inte är ohanterbara problem finns det exempel på kommuner som haft det väldigt tufft. Det har nu skett en enorm omsvängning där partierna nästan tävlat om att vara tuffast, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos.

Vilseleder med ”flyktingar”

Källebring understryker att man frågat specifikt om ”flyktingar” trots att dessa bara utgör en liten del av alla de som varje år kommer till Sverige.

Enligt experter DN talat med skulle ett tak inte vara förenligt med asylrätten och de konventioner Sverige skrivit under.