En övervägande del av svenskarna önskar nu förhindra bränning av Koranen. På kort tid har det också skett en markant uppgång av antalet personer som vill ha ett sådant förbud.

Detta framgår av en ny studie som Kantar Public har utfört på SVT:s uppdrag.

I studien var det 53 procent av de tillfrågade som ansåg att det borde vara olagligt att offentligt bränna olika religioners heliga texter, till exempel Koranen eller Bibeln. 34 procent menade att det borde vara lagligt och 13 procent var osäkra.

I jämförelse med när samma fråga ställdes av Kantar Sifo för TV4 i februari har andelen som vill ha ett förbud nu stigit med 11 procentenheter. Denna förändring kan ha påverkats av reaktioner utifrån, enligt Toivo Sjörén, chef för opinionsundersökningar på Kantar Public.

– Den har haft en stor och aktiv spridning runt om i världen med direkta effekter. Frågan har tagits upp i FN och det är ett antal muslimska länder som protesterat mot den. Det är väldigt systematiskt hur man använt koranbränningarna för att misskreditera Sverige, säger Toivo Sjörén till SVT.

Fler kvinnor vill förbjuda

Studien visar även att kvinnor i större grad än män önskar ett stopp för koranbränningar. 63 procent av kvinnorna vill se en lagstiftning mot detta, jämfört med 42 procent av männen.

– En aspekt av det handlar om integrationsskälet, att det här drabbar grupper med invandrarbakgrund i Sverige och det är en viktigare fråga för många kvinnor, säger Toivo Sjörén.

Tidigare undersökningar har även visat på andra skillnader mellan män och kvinnor. I en undersökning framgick att oro över den påstådda klimatkrisen är något som bekymrar kvinnor i långt större utsträckning än män – nästan dubbelt så många.

I en annan studie visade forskare vid Göteborgs, Amsterdams och Århus universitet att sättet vi röstar på delvis kan förklaras med våra könsskillnader. Män är mindre känsliga och är således mer benägna att rösta på små och stigmatiserade partier medan kvinnor röstar på socialt accepterade partier.

LÄS MER: Kvinnor betydligt mer bekymrade över klimatet än män

LÄS MER: Forskare: Kvinnor röstar efter hur deras åsikter uppfattas av kändisar och vänner