Bussförare som kör sträckan Visby till Klintehamn utsätts nu allt oftare för allvarliga hot om våld från personer som inte vill betala för resan. De som ägnar sig åt hoten och gratisåkandet beskrivs knapphändigt som ”gäng med ungdomar”.

Eftersom ungdomarna är många till antalet vågar busschauffören som arbetar ensam oftast inte agera. Man har också fått instruktioner från bussbolagets ledning om att inte ingripa utan låta de hotfulla ungdomarna åka med om de insisterar på att vägra betala.

Vi några tillfällen har dock bussförare tillkallat polis. Än så länge har dock ingen i gängen med våldshotande bussplankare blivit föremål för rättsligt efterspel.

På Region Gotland tycker man att ”det är olyckligt” att det blivit på det här sättet. Samtidigt skjuter man ifrån sig ansvaret som man menar ligger hos bolaget Gotlandsbuss.

I Klintehamn låg under flera år ett stort asylboende. Det upphörde dock med verksamheten i januari i år. cirka 250 av asylsökarna uppges nu i stället ha beretts plats i det ordinarie bostadsbeståndet och HVB-boendet Haima i Visby för så kallade ensamkommande flyktingbarn.