En grundlagsändring som får effekt idag förbjuder folk att bosätta sig på offentlig plats. Lagändringen ger polisen befogenhet att utfärda varningar som kan leda till fängelse eller samhällsjobb om man får fyra varningar inom 90 dagar.

Den sjunde ändringen till grundlagen antogs av lagstiftarna i juni. Förutom att förhindra boende i det offentliga rummet har det även införts skrivningar som är ämnade att skydde Ungerns kristna kultur och begränsar kraftigt möjligheten att söka asyl, rapporterar Washington post.

Tidigare har domstolar sagt att liknande förslag stred mot grundlagen, varför den nu alltså har ändrats. Den ger även polisen befogenhet att avlägsna de som bor på gatan samt ta ner eventuella bebyggelser som gjorts.

– [Lagen] ämnar att försäkra att hemlösa inte är på gatan nattetid och att medborgare kan utnyttja de offentliga utrymmena ohindrat, sa Attila Fülöp, statssekreteraren för sociala frågor och inkluderingen, vid en presskonferens i västra Ungern.

– Det här tjänar samhällets intresse i sin helhet, fortsatte han.

Ungerska regeringen säger att det finns 9 800 lediga boendeplatser för hemlösa landet runt och totalt 19 000 platser. Nyligen avsatte regeringen även omkring motsvarande 320 miljoner kronor för att hjälpa de hemlösa.

– Vi förbereder för att ge extra assistans för alla som lever på gatan, sa statssekreterare Bence Retvari, från ministeriet för mänskliga resurser om regeringens insatser innan vintern kommer.