Ungerns premiärminister Viktor Orban talade förra veckan i EU-parlamentet till försvar för sitt land som EU försöker bestraffa genom att dra in landets rösträtt på grund av påstådda brister och inskränkningar i olika fri- och rättigheter i landet. Processen väntas dock stoppas av Tjeckien och Polen som kommer använda sin vetorätt mot förslaget.

Parlamentets begäran godkändes i onsdags förra veckan med 448 ja-röster, 197 nej-röster och 48 nedlagda röster. Som Samhällsnytt tidigare rapporterat vägrade flera nationalistiska partier stödja förslaget, däribland SD:s ledamöter i EU.

Detta är första gången som parlamentet rekommenderar EU-ländernas regeringar i rådet att agera mot ett EU-land i syfte att förhindra ett ”hot mot unionens grundläggande värderingar”. Det är artikel 2 i EU-fördraget som åsyftas som handlar om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna vilket inkluderar respekt för demokratin, jämlikhet, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter.

Han inledde sitt tal genom att prata om Ungerns historiska betydelse för Europas frihet, demokrati och dess kristna arv. Han kritiserade även de länder som ärvt sin frihet och inte behövt kämpa för dem såsom Ungern gjorde ändå in till 90-talet.

– Ni tror att ni vet det ungerska folkets behov bättre än det ungerska folket självt, sa Orban i talet. Därför måste jag säga att denna rapport inte visar någon respekt för det ungerska folket.

Han fortsatte sedan kritisera rapporten för att innehålla dubbelmoral, maktmissbruk och strid

Lite senare sågade Orban EU-elitens försök att lägga sig i landets migrationspolitik och det faktum att hans regeringen åtnjuter långt större stöd än något annat EU-land.

Han påtalade även ett antal fel i rapporten som de bemött i en 108-sidig rapport som har skickats till alla EU-ledamöter,.

Talet finns i skriftlig form här.

I debatten deltog även Nigel Farage, f.d. detta partiledare för UKIP. I hans tal försvarade han Orban energiskt och hånade EU-ledarnas hyckleri samtidigt som han bjöd över Ungern till att göra en ”Brexit”.