Efter en dom i Europeiska unionens domstol vände sig den ungerska regeringen till landets författningsdomstol där man fick stöd för den strama linjen och man samtidigt slår fast att Ungerns befolkning har rätt till sitt eget hemland och vilka som bor där.

I strid med Ungerns grundlag har EU-domstolen beslutat att landet måste släppa in migranter som hittills har hindrats från att ta sig in. De som har lyckats ta sig in illegalt har inte fått vistas på ungerskt territorium. De som vill ansöka om asyl har varit tvungna att lämna in sina ansökningar utanför Ungerns gränser.

I kölvattnet av domen vände sig den ungerska regeringen till landets författningsdomstol för råd, där man kom med tre utlåtanden.

1. Den bekräftade att regeringen måste försvara Ungerns konstitutionella identitet – även om detta strider mot EU-domstolens dom.

2. Den angav att om EU-institutionerna inte utövar delad kompetens på ett effektivt sätt, kan de ungerska myndigheterna utöva dem.

3. Den hävdade att förhållandet mellan migration och människovärde också ska undersökas ur perspektivet av landets befintliga, historiska befolkning.

Detta menar premiärminister Viktor Orban utgör ett historiskt utlåtande och hänvisar till att i sitt försvar av mänsklig värdighet har internationella domstolor följt samma väg som progressiva samhällen i Europa. De har ryckt upp individen från hans eller hennes naturliga nationella, språkliga, kulturella, familje- och religiösa gemenskaper.

Försvarslösa traditionella samhällen

De förnekar att tillhörighet till sådana samhällen är en del av ens identitet och därför en beståndsdel av mänsklig värdighet. De förnekar att detta kräver skydd inom de grundläggande rättigheterna. Idag ser de bara individer som är människor utan attribut: de kan bo var som helst, tala vilket språk som helst eller be till vilken Gud som helst.

Traditionella samhällen har gjorts fullständigt försvarslösa: de motarbetas inte bara av politisk progressivitet, utan också av lagen. Idag har européer inte rätt att bestämma över dem som de vill bo med i sitt eget land – även när massinvandring leder till att de traditionella samhällen som utgör grunden för deras egen identitet som individer sönderfaller. I slutändan, när det gäller grundläggande rättigheter, har européer idag ingen rätt till sitt land, sitt språk, sin kultur, sin familj och sin Gud.

Beslutet från Ungerns författningsdomstol tar ställning mot detta. Det kräver ett upphöjt system för mänskliga rättigheter. Det är i ljuset av detta man bör läsa vad beslutet säger om Europeiska unionens befogenheter och Ungerns suveränitet.

Ungern ungrarnas land

Den ungerska staten har en skyldighet att förhindra allvarliga kränkningar av individers identitet – även om sådana kränkningar kommer från ett avgörande från EU-domstolen eller från brister i EU:s maktutövning. Den traditionella sociala miljön för människor som bor i Ungern får inte tillåtas förändras utan ett demokratiskt mandat och tillsyn av staten.

Ett hemland finns bara där rättigheter också finns. Och enligt Ungerns författningsdomstol har ungrare rätt till sitt eget hemland.