Kina kan i en snar framtid komma att invadera Taiwan – den bedömningen gör en amerikansk amiral utsedd att leda USA:s militära styrkor i den indo-pacifiska regionen.

Amiral John Aquilino, högsta befäl för USA:s stillahavsflotta, varnade i samband med ett senatsförhör på tisdagen inför en utnämning till befälhavare för Indo-Pacom för att den kommunistiska supermakten kan ha betydligt mer framskridna planer på ett maktövertagande av grannlandet än vad andra politiska bedömare tror.

Aquilino menar att Tawain står högst upp på Peking-regimens agenda att ta kontroll över

– Generationsskiftet i det kinesiska kommunistpartiet står på spel. Min åsikt är att det här problemet ligger mycket närmare i tiden än vad de flesta tror och att vi behöver adressera det.

USA förstärker militär närvaro

Den tillträdande befälhavaren för Indo-Pacom förespråkar därför ett påskyndat inrättande av den fond som går under namnet Pacific Deterrence Initiative (PDI). Den föreslagna budgeten ligger på 4,7 miljarder dollar för 2022 och cirka 27 miljarder dollar fram till 2027. I summan ingår bland annat ett landbaserat missilförsvarssystem i Guam.

Försvarsdepartementet i Pentagon har med anledning av uttalandet från Aquillino fått frågan huruvida man tror att det från amerikanskt håll tror att det går att stoppa Kina från att invadera Taiwan. Svaret från Pentagons pressavdelning är att man ”inte vill spekulera om potentiella framtida operationer” men att ”ingen vill att detta ska resultera i en konflikt”.

Allmänt meddelar Pentagon samtidigt att man är ”bekymrad över de omfattande förändringar som pågår inom Kinas strategiska militära styrkor och frånvaron av transparens från Peking om vilka intentioner man har”.

Möte mellan USA och Kina blev till ”boxningsmatch”

Spänningarna mellan USA och Kina har ökat de senaste veckorna i samband med en rad utspel från den nytillträdda amerikanska Biden-administrationen. Ett möte på hög politisk nivå mellan USA och Kina ägde rum i förra veckan på neutral mark i Alaska.

Tanken var att man skulle försöka hitta samarbetsformer på klimatområdet men mötet uppges ha urartat i en politisk ”boxningsmatch”. Ett av skälen uppges vara flera amerikanska utspel den senaste tiden om att Kina står i begrepp att invadera Taiwan.

Tillbakavisas av Peking

Anklagelserna om att man står i begrepp att ta över Taiwan med militära medel tillbakavisas från Peking. Däremot har man allmänt klargjort att man betraktar Taiwan om en del av det man kallar för ”Ett kina” som även omfattar Hongkong där Kina också flyttat fram sina positioner på senare tid med politisk oro som följd.

– Vissa amerikaner fortsätter att använda Taiwanfrågan för att förstora upp det militära hotet från Kina. I verkligheten handlar det om en förevändning för att kunna öka sin egen militära budget, utöka sina militära styrkor och lägga sig i vad som är en regional fråga, menade en talesperson för det kinesiska utrikesministeriet på en pressträff nyligen.