Trots att polismyndigheten fälldes vid minst tio tillfällen för att i strid med svensk grundlag ha stoppat den dansksvenske advokaten, partiledaren och islamkritikern Rasmus Paludans frihetsmanifestationer, fortsatte man neka honom tillstånd och utfärdade till och med en särskild interimistisk blasfemilag med förbud att bränna en enda bok – koranen. Det står nu och väger om Sverige fortsatt ska vara en demokrati eller inte – kammarrätten avgör.

Paludans koranbränningar utlöste muslimska intifador i Sverige av ett slag vi tidigare förknippat med Mellanöstern. 200 poliser stenades och ett 20-tal polisfordon stals och/eller sattes i brand.

Korankravallerna i april förra året var ett för det multikulturalistiska politiska och mediala etablissemanget obekvämt kvitto på att integrationen av utomvästliga migranter fungerar till och med sämre än befarat och att islam inte är kompatibel med västvärldens grundläggande demokratiska värderingar.

Beslutar sig för att skjuta budbäraren

Men i stället för att erkänna sitt politiska misslyckande valde man att skjuta budbäraren. Paludan utmålades som högerextremist för att han försvarade de grundlagsfästa medborgerliga fri- och rättigheterna mot antidemokratiska muslimska krafter. Polisen utsattes för påtryckningar från regering och oppositionspartier att stoppa Paludans framfart.

Med lögner och bortförklaringar nekade myndigheten Paludan demonstrationstillstånd på den ena platsen efter den andra eller saboterade manifestationerna genom att i sista stund flytta dem till undanskymda parkeringsplatser där ingen kunde ta del av dem.

Överklagar till domstol och får rätt – tio gånger

Paludan som är utbildad jurist gjorde rättssak av polisens agerande och fick rätt i minst ett tiotal utslag i fem olika domstolar där de entydigt klargjorde att polisen brutit mot både vanliga lagar och grundlagar när man meddelat avslag på Paludans ansökningar om demonstrationstillstånd. Men trots detta fortsatte polisen att neka Paludan tillstånd.

När koranbränningarna dessutom fick ytterligare en för det politiska etablissemanget obekväm dimension genom att illustrera Sveriges fjäskande för Turkiets islamistiske halvdiktator Erdogan för att säkra ett svenskt Nato-inträde, valde Polismyndigheten att gå ytterligare ett steg längre och utfärdade ett generellt förbud mot att bränna koraner. Inga andra böcker omfattades av förbudet.

Källor på insidan vittnar om politiska påtryckningar

Källor inom polisen bekräftar nu bilden av en myndighet under press från politikeretablissemanget uppbackade av media att i stället för att upprätthålla lagarna bryta mot dem och dessutom i politiskt syfte för att tysta obekväma oppositionella röster, en funktion som ordningsmakten ofta har i totalitärt styrda länder.

Det här är en utveckling som den dåvarande socialdemokratiska regeringen och dess stödpartier varnade för kunde bli verklighet om högerkonservativa förment ”auktoritära” krafter som Sverigedemokraterna fick politiskt inflytande i Sverige. I stället kommer nu svart på vitt att det är de vänsterliberala partierna som drivit Sverige i den auktoritära riktningen.

Den granskning som avslöjar detta har heller inte gjorts av konservativa medieaktörer som kan misstänkas ha ett intresse av att förmedla en negativ bild av de vänsterliberala partiernas undfallenhetspolitik visavi islam och auktoritära hantering av sina politiska motståndare. Den har i stället genomförts av vänsterliberala Dagens Nyheter.

Dialogpolis ställer sig på Paludans och demokratins sida

Fredrik Jonsson arbetar som så kallad dialogpolis. Det är en ofta hårt kritiserad del av polisens arbete där det grillas korv, äts pizza, sparkas boll och dansas ihop med buset. Aktiviteterna motiveras med att de stärker förtroendet för polisen och det svenska samhället hos ”utsatta” invandrargrupper. Kritiker anser att polisen i stället gör sig till åtlöje och tappar all respekt bland de gängkriminella när de försöker agera socialarbetare.

Jonsson är inte i sak förtjust i Paludans taktik att provocera och reta upp muslimer för att de ska visa sitt rätta antidemokratiska och våldsamma ansikte. Men han anser ändå att det är allvarligt att man tycker sig har rätt och verka i det godas namn när man inskränker de medborgerliga fri- och rättigheterna för att tysta honom.

– Paludans person och hans hetsande stil gör att han skymmer sikten. Då ser man inte vad det här egentligen handlar om, att svensk yttrandefrihet är hotad, säger han till DN.

Första försöken att stoppa Paludan under rödgröna regeringen

De första auktoritära åtgärderna från regeringen mot Paludan vidtogs redan 2020. Då satt fortfarande Miljöpartiet kvar i Rosenbad. Man beordrade därifrån polisen att neka Paludan att resa in i Sverige med hänvisning till att han var dansk och utgjorde ett hot mot samhället. Detta i kontrast till de runt 100 tusen utomvästliga migranter, varav de flesta utan någon dokumentation överhuvudtaget, som man samma år släppte in i landet, personer som kunde vara förhärdade kriminella eller terrorister.

Utöver det som många uppfattade märkliga silandet av mygg och sväljandet av kameler visade sig det beslutet, i likhet med de demonstrationsförbud som senare skulle utfärdas, vara olagligt. Med en dansk och en svensk förälder har Paludan medborgarskap i både Danmark och Sverige. Regeringen tvingades motvilligt låta honom komma in i landet.

I gengäld får Polismyndigheten instruktioner om att så långt möjligt försvåra för Paludan att genomföra sina frihetsmanifestationer. Och efter korankravallerna i april förra året, när fullskaliga upplopp utbröt i sex olika städer bara efter rykten om att Paludan skulle komma, blev det mer eller mindre tvärstopp.

Ett erkännande av det muslimska hotet

Polisen skyllde på resursbrist, att man inte kunde skydda allmänheten och slutligen på rikets säkerhet för att införa ett regelrätt koranbränningsförbud. Det man i hastigheten inte reflekterade över var att man med den hänvisningen indirekt bekräftade vad Paludan, Sverigedemokrater och andra islamkritiska aktörer länge hävdat – att islam utgör ett allvarligt hot mot det svenska samhället, så allvarligt att grundlagen måste åsidosättas.

Ytterligare poliser som DN talat med, men som i motsats till Fredrik Jonsson i rädsla för repressalier från polisledningen inte vågar framträda med namn, intygar hur man hade pressen på sig från regerings- och riksdagspartier att neutralisera Paludan även om det innebar att göra det precis motsatta till vad som är polisens uppdrag. I stället för att upprätthålla lagarna skulle man bryta mot dem. I stället för att värna demokratin skulle man sätta munkavle på den.

– Men det är just i sådana här lägen när trycket är hårt och det blåser politiska vindar som vi ska hålla hårt i lagboken. Det gjorde vi inte, säger uppgiftslämnaren till DN.

Missbedömt våldbejakande islam i Sverige

Att det tog tvärstopp för Paludan och andra presumtiva koranbrännare efter april förra året berodde på att Polismyndigheten helt missbedömt hur djupt rotad i Sverige våldbejakande islam och islamism hunnit bli. Att Sverige är på väg att islamiseras har avfärdats som en högerextrem konspirationsteori utan verklighetsunderlag.

Man beviljade, om än motvilligt, Paludan demonstrationstillstånd de sex städer där korankravallerna sedan skulle bryta ut med full styrka trots att Paludan inte ens var där. Invaggad i tron att islam är fredens religion missbedömde man totalt hur många poliser det skulle behövas för att upprätthålla ordningen

Korankravallerna pinsamt fiasko för polisen

För Polismyndighetens ledning blev hanteringen av kravallerna också ett enormt och pinsamt fiasko. Hundratals poliser stenades och tvingades lägga benen på ryggen medan de muslimska våldsverkarna annekterade deras fordon, klädde ut sig i polisuniformer de hittat i bilarna, körde runt och bröstade sig för att sedan sätta eld på bilarna.

Men media höll igen på kritiken mot polisen och valde i stället narrativet att fokusera på den påstått högerextreme Paludan som den stora skurken i dramat. När KD-ledaren Ebba Busch dristade sig att säga vad flesta vanliga svenskar tänkt – att det rimligare utfallet av korankravallerna hade varit tvåhundra skadade islamister, inte tvåhundra skadade poliser – fick hon löpa gatlopp i media. Våldsverkarna blev nu än mer än tidigare offer i berättelsen.

I den vevan insåg man i polisledningen att det framgent inte skulle vara möjligt att sätta in de resurser som behövs för att möta de muslimska våldsverkarna eftersom det på samma sätt som i kritiken mot Busch skulle framställas av media som polisbrutalitet kryddade med anklagelser om rasism eftersom upploppsmakarna inte är etniska svenskar.

Oro att ge islamkritiker och rasifieringsaktivister bränsle

Nu ytterligare pressad av S-regeringen och företrädare för andra vänsterliberala partier kom man fram till att det enda sättet att inte ge islamkritikerna vatten på sin kvarn och samtidigt undvika george floyd-anklagelser från rasidentitära rörelser som Black Lives Matter som etablerat filialer i Sverige, var att till varje pris se till att Paludan inte brände några fler koraner.

När Paludan ansökte om tillstånd för att bränna en koran på första maj i Stockholm utsattes Polismyndigheten enligt de källor på insidan som DN har talat med för än hårdare påtryckningar från S-regeringen att neka honom tillstånd. Bara vänstern skulle tillåtas marschera den dagen.

Tidigare S-ministrar förnekar påtryckningar

Dåvarande justitieminister Morgan Johansson (S) hävdar i ett mejl till DN att han inte känner till något om otillbörliga politiska påtryckningar och förnekar att man lagt sig i polisens tillståndsprocess.

Rikspolischef Anders Thornberg har lagt locket på och vill inte vare sig bekräfta eller dementera vad hans underordnade hävdar. Även den nationella kommenderingschefen iakttar medietystnad.

Får generellt koranbränningsförbud utan prövning

Paludan nekas inte bara tillstånd att demonstrera på första maj. Man fattar dessutom ett generellt beslut om att han inte ska beviljas tillstånd att demonstrera någonstans i hela landet den dagen eller i anslutning till den, trots att det inte finns några andra ansökningar att behandla. I motsats till alla andra beläggs Paludan med ett personligt demonstrationsförbud och ska få automatiskt nej på alla eventuella ansökningar som kommer in, utan någon prövning.

Utåt säger polisen att Paludan sätts i demonstrationskarantän därför att det är för stora risker förenade med att tillåta några koranbränningar och hänvisar till massupploppen i april. Indirekt erkänner man att muslimer i Sverige är så farliga och våldsamma att polisen inte längre klarar att fullgöra sitt uppdrag.

Polisen erkänner att man har ett svagare våldskapital än islamisterna

Polisen får kritik för att vika ned sig för våldet och de facto erkänna att staten inte längre har något våldsmonopol eller ens en våldskapacitet som är starkare än de religionspolitiska extremisterna och brottslingarna. Myndigheten anklagas också för att ha dubbla måttstockar och agera annorlunda mot Paludan än man skulle gjort om några demonstranter man såg mer positivt på hade utsatts för samma sak-

Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, var en av kritikerna som ifrågasatte huruvida feminister skulle beläggas med demonstrationstillstånd om deras manifestationer attackerats våldsamt av nazister. Bull trodde inte det och fann det oacceptabelt att lugna demonstranter ska straffas därför att de attackeras av våldsverkare. Att likhet inför lagen inte rådde och att politiska hänsyn och påtryckningar inverkat på besluten föreföll uppenbart för många.

Tunn demokratisk fernissa flagnar

Diskussionen kring detta avslöjade också att demokratiska grundvärderingar satt som bara en tunn fasad på många vänsterliberala tyckare, även på hög nivå, som inte ryggade för att säga att de tyckte det var bra om Paludan särbehandlades negativt och fråntogs lagens och polisens skydd för sina rättigheter. Yttrande- och mötesfrihet borde bara gälla aktörer som man på den här kanten gillade. Paludan kunde får demonstrera utan polisskydd, underförstått bli ihjälslagen på kuppen, så var problemet löst, resonerade man.

Oväntat stöd fick Paludan i stället från Ahmed Abdirahman, grundare av Järvaveckan, som ansåg att polisen och de aktörer som utövade påtryckningar på myndigheten för att frånta Paludan hans grundlagsskyddade rättigheter var snett ute. ”Rätten att bränna koraner, även i utsatta områden, har alla. Det är jätteviktigt att inte börja glida bort från lagstiftningen utan att det är samma regler som gäller för alla”, slog han fast.

Genom att polisen tidigare beviljat Paludan att bränna koraner i ”utsatta” invandrarområden men sedan meddelat avslag för samma sak i innerstaden för att skydda höga socialdemokrater på deras röda dag, gör att myndigheten hamnar i ytterligare blåsväder. Aktivistiska invandrargrupper menar, med visst fog, att det är rasistiskt och diskriminerande.

Lovar följa domsluten men trotsar dem i stället

När Paludan börjar överklaga avslagen till domstol, hävdar man från Polismyndigheten att man ska se domarna som vägledande och efterrätta sig dem. Men när besluten, det ena efter det andra, går myndigheten emot ändrar man sig och trotsar domstolarna. Paludan förbjuds fortsatt att demonstrera trots att det juridiskt slagits fast som grundlagsbrott i minst tio fall av fem olika domstolar.

Precis som justitieråden Thomas Bull hävdat, är det bara tillåtet att neka tillstånd om arrangören av demonstrationen stör ordningen, inte om andra som anländer för att sabotera manifestationen gör det. Men polisledningen slår dövörat till och låtsas som om man inte sett domstolsutslagen. Man fortsätter att motivera avslagen på ett sätt som juridiskt har fastslagits vara olagligt.

Nya svepskäl ger ny bakläxa i domstol

Inför avslaget för första maj skyller polisen i Stockholm även på resursbrist. Men inte heller det är ett godtagbart skäl slår förvaltningsrätten fast – om polisen bedömer att man inte har tillräckliga resurser lokalt får man kalla in förstärkningar från andra distrikt.

Polisen testar då i stället att skylla på tidsbrist, att Paludan inte lämnat in sina ansökningar tillräckligt långt i förväg. Återigen blir det bakläxa i domstolen som upplyser polisen om att det inte finns någon deadline för när ansökningar senast ska vara inlämnade.

Domstol kritiserar polisen för att inte hörsammat tidigare domar

Då går man tillbaka till att hänvisa till befarade ordningsstörningar som skäl att hålla Paludan borta från gator och torg. Även det ärendet går till domstol och där ger man polisen en reprimand för att en tidigare domstol redan slagit fast att skälet är ogiltigt, något som man menar att myndigheten borde känna till och ha efterrättat sig.

Men polisen fortsätter att spela okunnig och nekar Paludan i ytterligare flera fall att hålla sina manifestationer. Flera förvaltningsrätter blir därför tvungna att upprepa vad andra domstolar redan slagit fast. En källa på insidan som DN talat med uppger att man från polisledningens sida tyckte man kunde strunta i förvaltningsrätternas beslut, oavsett hur många och samstämmiga de var. De utgjorde inte tillräckligt höga rättsinstanser för att man skulle bry sig.

Bränner koran utanför Turkiets ambassad

En tid går och så plötsligt får Paludan klartecken att bränna en koran utanför Turkiets ambassad i Stockholm. Landets halvdiktator Erdogan är redan irriterad på Sverige som han menar ger en fristad åt kurdiska terrorister och vill inte ratificera någon svensk Natoansökan.

Koranbränningen gör inte Erdogan på bättre humör, tvärtom antyder han att det nu är kört för Sverige att påräkna någon namnteckning från Turkiet på en inträdesbiljett till Nato om inte koranbränningar förbjuds. Att kurdiska aktivister i samma veva dessutom fick tillstånd att hänga en Erdogan-docka utanför samma byggnad försämrade läget ytterligare.

Svenska flaggor bränns och imamer manar till bojkott

Den här koranbränningen uppmärksammas även internationellt och i flera länder utbryter oroligheter där man bränner svenska flaggor och imamer manar till bojkott mot Sverige. Regeringen, Säpo och Polismyndigheten koordinerar sig nu i en beskrivning av situationen som ett hot mot rikets säkerhet och man går Erdogan till mötes och instiftar en de facto-lag som totalförbjuder koranbränning, i varje fall i huvudstaden.

Flera andra aktörer som meddelat intresse att bränna koraner får också nej. Även de överklagar till domstol. Samtidigt får den blasfemilag som exklusivt förbjuder brännandet av koraner i syfte att blidka muslimer i allmänhet och Erdogan i synnerhet hård kritik från ledande jurister. Återigen har man överträtt sina befogenheter och brutit mot både vanliga lagar och grundlagen.

Påtryckningar även från den nya regeringen

Enligt DN:s källor på insidan agerade polisen återigen på kraftiga påtryckningar från regeringen, som nu hunnit bytas ut mot en med blågul färg. Huruvida även stödpartiet Sverigedemokraterna var införstådda med och gett klartecken till att tysta islamkritiken eller hölls utanför kommunikationen mellan Rosenbad och polishuset framgår inte.

Både minister Tobias Billström (M) och justitieminister Gunnar Strömmer förnekar på fråga från DN att det som hävdas inifrån Polismyndigheten om politisk påverkan.

Även elfte domstolsbeslutet går polisen emot

När beslutet från förvaltningsrätten i Stockholm kommer som svar på de andra presumtiva koranbrännarnas överklagande är det ännu ett bakslag för Polismyndigheten och regeringen. Det införda koranbränningsförbudet är inte förenligt med svensk lag. Nu har polisen förlorat i domstol inte mindre än elva gånger på mindre än ett år i samma typ av ärenden.

Men enligt DN:s källa bryr sig polisledningen fortsatt inte om vad domstolarna sagt utan är fast beslutna alternativt hårt pressade av regeringen att se till att inga koraner bränns offentligt. Det är nu uppenbart säger poliskällan att myndigheten inte längre försöker få klarhet i var lagens gränser går – det har man fått besked om elva gånger – utan att det handlar om att medvetet bryta mot lagar man har i uppdrag att upprätthålla. Dessutom lagar som är grundläggande för demokratin.

Lättnad när Paludan självmant lägger ned verksamheten

I Rosenbad och i Polishuset på Kungsholmen i Stockholm drar man en lättnades suck när Paludan plötsligt meddelar att han inte tänker besöka Sverige igen och att det därmed inte blir några nya ansökningar om koranbränning att pröva. Paludans besked bottnar i att han inte anser att polisen gett honom det skydd han borde ha rätt till efter att ha utsatts för flera mordhot och att flera personer som attackerat honom också fällts i domstol.

En bidragande orsak är också att det lämnats in en rad polisanmälningar mot Paludan för hets mot folkgrupp och annat, Men polisen vill inte ens ge honom skydd för att infinna sig i domstol i Sverige. Därför stannar han kvar i Danmark.

Polisen ger sig ändå inte utan vill för framtiden se till att den får rätt att införa de facto muslimska sharialiknande blasfemilagar enligt eget gottfinnande och därmed sätta andra lagar, inklusive grundlagar ur spel under perioder som myndigheten själv avgör.

Kammarrättsdom kan avgöra Sveriges framtid som demokrati

Den elfte bakslagsdomen i förvaltningsrätten om att sådana förbud inte är tillåtna har polisen överklagat till kammarrätten. Man hoppas nu på att den högre instansen ska se annorlunda på saken än den lägre. Kammarrättens beslut i den ena eller andra riktningen kan bli prejudicerande, såvida den inte överklagas och får prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Kammarrättens beslut väntas komma nu någon gång under våren. Det bedöms bli avgörande för om Sverige framgent kan kalla sig för en frihetlig demokrati eller ska degraderas till en lägre status.

Paludan: ”Är inte förvånad”

Paludan har kommenterat DN:s avslöjanden med att han ”inte är förvånad”. Den nuvarande och tidigare regeringens påståenden där man förnekar att man utövat några påtryckningar på polismyndigheten anser han har låg trovärdighet.

Allmänt ser Paludan den svenska polismyndighetens agerande i de här ärendena som bara ett exempel bland många på den skadliga feminisering av myndigheten som han menar har skett.