Enligt anonyma uppgifter i tysk media har polishögskolan i huvudstaden Berlin sänkt begåvningskraven och tillåter mu kandidater att göra om testerna till dess att man uppnår godkänt. En orsak uppges vara att det möjliggör för fler migranter att påbörja utbildningen.

Det är genom en visselblåsare inom den tyska polisen som media har tagit del av uppgifter som avslöjar att polisen anpassar sig för att efterkomma det politiska trycket om att mångfald ska genomsyra verksamheten från toppen till botten.

Polisen i Berlin har enligt medierapporter ett kraftigt behov av fler poliser. Det finns även direktiv om att attrahera fler migranter till att bli poliser. En anledning är enligt polisens talesman Thomas Neuendorf att polisen då kan kommunicera på fler språk ute på gatorna och även förstå migranternas kulturer bättre.

I Sverige har man nyligen sänkt antagningskraven för att möjliggöra att fler ska kunna bli poliser. I Berlin har polisen valt en annorlunda väg. Enligt en visselblåsare som kallar sig ”Lee Roy” har polisen försett migranter med ett kortfattat dokument där alla svar på provfrågorna funnits. Det framkommer även att kandidater som trots detta misslyckas tillåts göra om testerna tills man uppnår godkänt resultat.

Enligt visselblåsaren kommer bristerna i den pågående mångfaldsrekryteringen att avspegla sig i polisens arbete på gatorna inom fem år.

I nedanstående videoklipp ses Berlins polischef vurma för mer mångfald inom kåren och att man måste bli bättre på att attrahera migranter. Uttalandet gjordes för ett par år sedan.

https://www.youtube.com/watch?v=V53YPTKk5sw

Olika krav för brandmän i Storbritannien
Tyskland och Sverige är inte de enda höginvandringsländer där man laborerar med mångfaldspolicyer för blåljuspersonal och prövar olika särlösningar för att uppnå sådana mål. I Storbritannien avslöjar  Daily Mail uppgifter om förenklade antagningstester för att bli brandman beroende på kandidatens etnicitet.

Enligt uppgifter från en visselblåsare inom West Midlands Fire Service ställs det högre antagningskrav på vita och/eller brittiska män än på kandidater med bakgrund i Afrika och Asien – i Storbritannien använder media ofta Asien för att beskriva Mellanöstern.

På det inledande begåvningstestet som behandlar språk och siffror krävs att vita män uppnår ett resultat av 70 procent medan etniska minoriteter endast behöver klara 60 procent.