På tisdagen kom beskedet att slöjförbuden i Skurups och Staffanstorps för- och grundskolor upphävs av förvaltningsrätten. Men från båda kommunerna gör man klart att man avser stå på sig och göra vad som krävs för att förbuden ska komma på plats.

I ett utlåtande från diskrimineringsombudsmannen i förra veckan hävdade myndigheten att slöjförbuden strider mot diskrimineringslagen. När förvaltningsrättens dom kom i går gick man på samma linje med hänvisning till religionsfriheten.

– Det finns en möjlighet enligt Europakonventionen att göra en inskränkning i religionsfriheten, men det krävs nationellt lagstöd för detta och det saknas i Sverige, säger chefsrådman Peter Kristiansson till TT.

LÄS ÄVEN: Förvaltningsrätten går på DO:s linje – upphäver Skurups slöjförbud

I Skurup befarar kommunalråd Johan Bolinder (M) att domen öppnar upp för mer religion i den svenska skolan.

– Skulle den här domen vinna laga kraft kan man säga att de tidigare diskussionerna kring julavslutning i kyrkan inte är något mot vad man kan vänta sig framöver, om religionen har möjlighet att fritt figurera i våra skolor, säger han till Sydsvenskan.

Bolinder ska nu låta kommunens jurister titta på domen och sedan ta ställning till ifall man ska överklaga eller inte.

LÄS ÄVEN: Integrationsfrämjande förbud mot slöja klubbat i Staffanstorp

I Staffanstorp meddelar kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) att man avser överklaga. Blir det ett nej även där kommer man att ”skruva på beslut och ordalydelse” för att se till att det går igenom.

”Religionsfrihet råder, men unga människor måste också ha rätten att avstå att bli påtvingade dessa typer av uttryck, oavsett om det kommer från klanledare, religiösa ledare eller den egna familjen”, skriver Sonesson i ett inlägg på Facebook:

I Skurup har Sverigedemokraterna lagt fram ett initiativärende om att kommunen ska göra en överklagan: