I Upplands Väsby norr om Stockholm har kommunstyrelsen röstat ja till att höja kommunalrådens arvoden med 9 000 kr, en höjning med 30 procent. ”Varför ska det finnas ett tak? Jag förstår inte det”, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Alliansen bildar tillsammans med det lokala partiet Väsbys Bästa Sida ett minoritetsstyre i Upplands Väsby i norra Storstockholm. Därför har Alliansen varit beroende av Sverigedemokraternas stöd i frågan om att ta bort lönetak och även höja kommunalrådens arvoden.

I samband med att kommunstyrelsen sammanträdde under måndagen röstades Alliansens förslag igenom. Förslaget från Alliansen innebär att kommunen eliminerar en övre begränsningsregel i kommunalrådens arvoden. Dessutom ska arvodet höjas från 31 250 kronor till 40 625 kronor i månaden, vilket innebär en ökning med 30 procent, rapporterar lokaltidningen Mitt i.

”Stapla obegränsat med lön”
Kritiken från den rödgröna oppositionen är hård och menar att politiker måste ha en begränsning i hur högt ett arvode kan bli. Socialdemokraterna anser dessutom att förändringarna inte går ihop med Alliansens skattesänkningar och nedskärningar.

Till Mitti berättar Mathias Bohman (S) att de lagt förslag på en arvodesbegränsning. Han anser att det är ”orimligt att politiker kan stapla obegränsat med arvoden på varandra”.

LÄS MER: Kommunalråd höjer egna löner rejält – sänker samtidigt för oppositionsråden

”Inte anmärkningsvärt”
Alliansen svarar på kritiken genom att förklara höjningen med den höga arbetsbelastning som kommunalråden utstår. Enligt Alliansen grundar sig förslaget även i att bära ansvar över människor.

– Nu pratar vi inte bara om arbetsbelastning, vilken är hög, utan att ta ansvar för 45 000 människors offentliga service. Det är ett stort ansvar. Att justera ersättningen uppåt tycker inte jag är anmärkningsvärt, säger Oskar Weinmar (M).

Enligt kommunstyrelsens ordförande bör det inte finnas något tak för vad politiker kan lyfta i lön.

– Varför ska det finnas ett tak? Jag förstår inte det. Väsbyborna betalar in skatt och de förväntar sig offentlig service och välfärdsverksamheter som är stabila över tid och kan leverera, fortsätter Winmar (M).