Den amerikanska regeringen har meddelat FN att de avser lämna klimatavtalet. USA blir därmed först ut med att lämna vad man menar är ett dåligt och orättvist avtal som straffar redan klimatansvarstagande länder och gynnar världens klimatbovar.

Det globala klimatavtalet ingicks vid FN:s klimatkonferens i Paris 2015, COP21, och innebär att de deltagande länderna ska minska utsläppen av växthusgaser och försöka begränsa uppvärmningen av planeten. Vid tillfället var Barack Obama president i USA.

President Donald Trump har tidigare lovat sin befolkning att träda ur avtalet som straffar bland annat landets stora oljeindustri. Utrikesminister Mike Pompeo meddelar nu att han, precis som Trump, anser att avtalet innebär en ”orättvis ekonomisk börda” för USA.

– Vad vi inte kommer att göra är att bestraffa det amerikanska folket samtidigt som vi gör utländska förorenare rikare, sade Trump när han talade vid en konferens som hölls av skiffergasindustrin den 23 oktober.

Datum för när USA lämnar Parisavtalet är satt till den 4 november nästa år.

LÄS ÄVEN: Efter Gretas tal: Regeringen höjer biståndet till FN:s klimatfond till åtta miljarder