Utbildningsminister Anna Ekström (s) vill sänka kunskapskraven så att fler kan studera vidare på gymnasiet. Det säger hon i en intervju med TT.

14 procent av alla som lämnade grundskolan i våras, eller 16 100 elever, blev underkända i fler än hälften av alla skolämnen. Det gör att dessa elever inte får studera vidare på något av gymnasieskolans program nu i höst.

– Alldeles, alldeles för många, konstaterar Ekström i intervjun med TT.

Regeringen vill därför utreda hur behörigheten för gymnasiestudier bedöms, och om kraven kan sänkas så att fler kan studera vidare på gymnasiet. Ekström jämför med att hon själv bara fick en etta i syslöjd, och att det inte var ovanligt att elever fick det när hon gick i skolan.

– Jag vill ha en skola där utslagningen inte är stor, men också en skola med klara och tydliga krav på eleverna, säger hon.

Anna Ekström (s) besöker språkintroduktionsprogrammet på Nacka gymnasium. Foto: Nacka kommun

Invandrare klarar inte kraven

Den svenska grundskolan består av 17 obligatoriska skolämnen, varav svenska, matematik och engelska är så kallade kärnämnen. För att få studera på gymnasiet krävs minst godkänt, betyg E, i kärnämnena samt i ytterligare fem skolämnen, enligt Skolverkets hemsida. För behörighet till högskoleförberedande program krävs godkänt i de tre kärnämnena samt ytterligare minst nio andra ämnen.

Enligt SCB:s statistik är utslagningen som störst för elever med utländsk bakgrund. Bland dem är det omkring en tredjedel som inte når upp till kraven för att studera vidare på något av gymnasieskolans teoretiska program. Skillnaden i behörighet mellan elever med svensk och utländsk bakgrund är betydande och uppgår till omkring 20 procentenheter.