Enligt personalen på 13 av Malmös förskolor begränsas barnen på grund av föräldrarnas utomeuropeiska idéer om ”heder”. Det visar en undersökning utförd av Malmö stad.

– Lärare beskriver att de i 20 år haft lekar där barn tar av sig kläderna och leker i vattnet, men att man slutat med det eftersom de leder till så mycket konflikter, säger forskaren Hanna Cinthio, som utfört undersökningen.

Förvaltningen i Malmö uppges ha varit engagerad i att kartlägga problemen men har inte, såsom brukligt är, gått ut med något pressmeddelande om kartläggningen. Trots att undersökningen stod klar redan i maj kom ingen information ut media förrän i november, då av statsradion.

Det är oklart varför staden velat lägga locket på om vad kartläggningens funnit. Enligt Cinthio ger rapporten en bra överblick över den allvarliga situationen i Malmö.

– Där är vissa förskolor som beskriver en ganska tydlig kontroll, till exempel mellan syskon, att en bror som man upplever tydligt fått i uppgift att kontrollera sin syster, säger hon.

LÄS ÄVEN: Malmö allt mindre svenskt – mer än halva befolkningen invandrare

Pojkarna lyssnar inte på kvinnlig personal

Syftet med undersökningen är att få en bild av hur hedersproblem yttrar sig och vad personalen ska göra för att hantera sådana. Utredningen visar på omfattande problem. Endast en förskola uppgav att de inte hade någon erfarenhet av föräldrar som vill hålla pojkar och flickor separerade, kräver att flickorna skyler sig eller låter äldre bröder utöva makt över sina systrar. Grövre övergrepp som misstänkt könsstympning har också rapporterats.

En anställd rapporterar även att att pojkar sällan lyssnar på kvinnlig personal, skriver Expressen.  Vissa barn ifrågasätter även naken hud hos sina förskollärare: ”Varför visar du dina fötter på sommaren? Du får inte visa dina fötter. Min mamma gör inte så. Varför visar du dina armar? Det får man inte”, har barnen sagt.

– Personal berättar att det kan finnas flickor som är små, tre-fyra år kanske, och man är ute och det är jättevarmt på sommaren. Då får inte de ta av sig strumpbyxorna fast det är supervarmt och alla de andra barnen klär av sig, för att ”den flickan får inte visa sina ben”, förklarar Cinthio.

LÄS ÄVEN: Halal-barnmat på Malmös butikshyllor

Kusingifte planerades mellan förskolebarn

På en förskola tvingade föräldrarna en treåring bära slöja, trots att barnet inte alls ville göra det. På en annan förskola rapporterades misstankar om ett planerat giftermål mellan två kusiner. Enligt Cinthio pressar barnen sig själva att följa föräldrarnas regler.

– Det är starkt inpräntat i barnen, ”vad förväntas av mig, hur ska jag vara?”, säger hon.

Förskolan har ett viktig demokratiskt uppdrag i att ge barnen en motvikt till föräldrarnas begränsande normer, påpekar Cinthio. En pedagog undrar i rapporten hur barnen egentligen känner ”när man hör en sak på förskolan men det är inte okej hemma”.

– Hur ska förskollärarna navigera när styrdokument säger att förskolan ska stärka barnen i sin kultur och sitt ursprung, samtidigt som förskolan ska upprätta demokratiska normer och värderingar? Det går inte alltid ihop. Och det tar många pedagoger upp, säger Cinthio.