Enligt Brottsförebyggande rådets mätningar upplever kvinnor i åldern 16-24 störst otrygghet då de rör sig utomhus under kvällar och nätter. För vissa är rädslan att bli överfallen och våldtagen så stark att de har beväpnat sig med kniv.

Brå:s nationella trygghetsundersökning har sedan början av 2000-talet visat att unga kvinnors otrygghet påverkar och begränsar deras vardag.

– Jag kan ju inte gå ut och träna när det är mörkt. Så känner jag ju. Jag är jätterädd för att bli våldtagen eller överfallen, där jag skulle bli skadad för livet. Det är det jag är rädd för, säger Filippa till statsradion.

LÄS ÄVEN: Unga kvinnor fortsätter rösta för massinvandring

En annan ung kvinna berättar att hon bär kniv, vilket hon inte avser använda men är något som känns tryggt. Andra har gått kurser i självförsvar eller undviker att lyssna på hög musik i lurarna och håller en nyckel i handen som ett potentiellt vapen.

Unga kvinnor väljer inte sällan att gå omvägar för att undvika platser som upplevs som otrygga. Man använder inte skor som är svåra att springa i och undviker att åka taxi ensam.

Ett misslyckande

Caroline Mellgren, biträdande professor i kriminologi, ser allvarligt på situationen.

– Om vi börjar prata om att man beväpnar sig eller inskränker på sin rörelsefrihet på olika sätt har man ju ett problem på samhällsnivå.

Enligt jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) är den utbredda otryggheten ett misslyckande och massivt jämställdhetsproblem, och uppger att hon och regeringen arbetar med både förebyggande insatser och hårdare straff för sexualbrott.