Fusket på två enheter inom hemtjänsten i Göteborg ledde till att kommunen gjorde en utredning och ett 15-tal anställda sagts upp. Fallet har även anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Sarah.

Efter ett larm från en medarbetare i höstas har kommunens äldre samt vård- och omsorgsförvaltning utrett oegentligheterna. Utredningen visar att flera medarbetare fuskat vid in- och utcheckning med QR-koder hos omsorgstagare.

LÄS ÄVEN: Tvingades säga upp hemtjänsten – förstod inte vad nyanlända personalen sa

”Fusket har inneburit att besök kortats ner, inte utförts alls eller att dubbelbemanning har utförts av en ensam medarbetare. Detta har fått konsekvenser för enskilda omsorgstagare”, skriver Göteborgs kommun i ett pressmeddelande.

Efter att ha startat stickprovskontroller av in- och utcheckning hos omsorgstagare under mars 2022 har förvaltningen hittat avvikelser inom flera enheter.

”Helt oacceptabelt”

Anmälan till Ivo enligt lex Sarah gör kommunen då man betraktar fusket som ett allvarligt missförhållande.

– Det här beteendet är helt oacceptabelt, men det är bra att fusket kommer upp till ytan så att vi kan agera, säger Monika Bondesson, avdelningschef hemtjänst. Nu är det viktigt att vi blickar framåt och förstärker arbetet med vår värdegrund och våra förhållningssätt.

LÄS ÄVEN: Hemtjänst stoppar ensamarbete i ’utsatta’ områden

Förvaltningens arbete med att identifiera avvikelser kommer att fortsätta.