Den svenska regeringen vill, som Samhällsnytt tidigare rapporterat, förekomma en framtida strängare EU-lagstiftning gällande vedspisar och braskamniner i hushållen. Därför skärpte Boverket förra året reglerna så att flertalet nu installerade vedspisar blir olagliga. Kostnaden för skattebetalarna att fasa ut dessa vedspisar kan komma att uppgå till drygt fem miljarder kronor.

Boverket föreslår i sin rapport ”Regelefterlevnad vid byta av fastbränsleanordning” att en skrotningspremie ska införas för fullt fungerande men enligt de nya EU-föregripande reglerna olagliga vedspisar. Av en tabell på sidan 90 i rapporten framgår att kostnaden för skattebetalarna vid en premie på 5 000 kronor beräknas bli drygt fem miljarder kronor.

LÄS ÄVEN: EU-krav kan göra din nya vedspis olaglig

Beräkningen bygger på antagandet att alla nu olagliga vedspisar och rumsvärmare som är tillverkade före 2007 byts ut och blir premieberättigade. Boverket har även räknat på om bara anordningar som tillverkats före 2000 och 1990 kvalificerar sig för en skrotningspremie, i vilka fall totalkostnaden för skattebetalarna skulle stanna på ”endast” 4 miljarder respektive 3,5 miljarder kronor.

Det som gör anordningarna olagliga är ett kraftigt höjt krav på vilken verkningsgrad dessa skall ha för att vara godkända och hur mycket koloxid de får släppa ut. De skärpta reglerna träder i kraft den 1 juli i år.

När eller om EU skärper regelverket för samtliga medlemsländer är oklart men den svenska regeringen vill gå före och prioriterar detta framför att täppa till andra hål i olika budgetområden där fem miljarder kronor skulle göra skillnad.