På tisdagen fällde Stockholms tingsrätt den 29-årige spanske läkaren Cristian Carretero Sanchez för fyra fall av grov våldtäkt mot barn och 46 fall av grova sexuella övergrepp mot barn. De flesta brotten har begåtts i tjänsten i samband med läkarundersökningar av barnen.

Läkaren har suttit häktad sedan början av förra året. Initialt var han misstänkt för fem fall av sexuella övergrepp på barn. Under utredningens gång har antalet brott ökat kraftigt och åtalet som väcktes i september 2018 omfattar sexuella övergrepp mot så många som 52 barn. Även 18 vuxna personer har utsatts.

Brottsrubriceringarna är bland annat grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, sexuellt ofredande, grovt barnpornografi. Sanchez frikänns för några av åtalspunkterna där bevisningen inte ansetts räcka till.

Flertalet av övergreppen har begåtts på de läkarmottagningar i Sverige där Sanchez varit anställd. Han har även arbetat på den mobila läkartjänsten Kry.

Åklagaren hade yrkat på 12 års fängelse. Tingsrätten nöjer sig med att utdöma 10 år. Sanchez ska även utvisas ur landet på livstid efter avtjänat straff. Han döms även att betala skadestånd till offren på sammanlagt 3,5 miljoner kronor.

Tingsrätten bedömer övergreppen som grova eftersom det i många fall rört sig om mycket små barn – det yngsta endast två år gammalt – och läkaren missbrukat sin ställning som läkare för att begå brotten.

Även barnens föräldrar har utsatts för brott, när Sanchez förmått dem att fotografera och filma barnens underliv och analöppningar genom att hävda att detta behövdes som en del av den medicinska undersökningen.

Gärningarna var av en sådan art och omfattning att rätten beslöt att Sanchez skulle genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Enligt Rättsmedicinalverket lider dock mannen inte av någon allvarlig psykisk störning i den meningen att han bör dömas till vård i stället för fängelse.

Sanchez har konsekvent nekat till alla anklagelser. Hans advokat, Frida Wallin, uppger att man ännu inte tagit ställning till huruvida domen ska överklagas. Hon menar att påföljden borde ha varit mildare i beaktande av att Sanchez sannolikt blir av med sin läkarlegitimation och utvisas från Sverige.