En kvinna i 30-årsåldern från utlandet krävs av Försäkringskassan på återbetalning av 400.000 kronor i bidrag som hon bedrägligt tillskansat sig.

Kvinnan uppehöll sig tillfälligt tillsammans med sina sju barn i Sverige på en adress i Göteborg. Där registrerade hon sig för svensk socialförsäkring, trots att hon aldrig hade för avsikt att stanna i landet.

Försäkringskassan kunde vid en kontroll och signaler från Skatteverket långt senare konstatera att kvinnan och barnen inte fanns i Sverige men plockat ut 400.000 kronor i bidrag av de svenska skattebetalarnas pengar. Nu kräver man tillbaka pengarna.

Det är oklart vilka resurser kvinnan har att återbetala beloppet och vilka möjligheter svenska myndigheter har att driva in pengarna från utlandet. Det uppges inte heller om polisanmälan om brott gjorts. Uppgift om kvinnans och barnens nationalitet saknas också i rapporteringen (GP 18-01-12).