Mannen och kvinnan med arabiskt ursprung skaffade sig bidragsinkomster genom att fungera som familjehem åt barn som av sociala skäl måste omplaceras. Men bakom fasaden pågick vad åklagare nu rubricerar som synnerligen grov misshandel. En endast treårig flicka svalts nästan till döds och misshandlades dessutom så allvarligt av mannen att hon fick benfrakturer.

Det var i slutet på september förra året som myndigheterna i Uppsala fick klart för sig att det som ytligt sett såg ut som ett tryggt familjehem i själva verket var ett skräckens hus. Detta efter att en treårig flicka som placerats i parets vård förts akut till Akademiska sjukhuset i ett livshotande tillstånd på grund av näringsbrist.

Mannen och kvinnan anhölls in sin frånvaro, greps och häktades. Efter en knapp månad lyckades de emellertid få häktningen hävd och försattes på fri fot. På onsdagen väcktes åtal mot paret för synnerligen grov misshandel för vanvården. Mannen åtalas även för grov misshandel då han slagit flickan så allvarligt att ben i kroppen gått sönder.

Omfattande brottsutredning

Åklagaren i målet, Moa Blomqvist har fått ägna lång tid åt att utreda fallet. Förundersökningen är på 1 500 sidor. Man var först tvungen att låta flickan genomgå omfattande hälsoundersökningar för att utesluta att den livshotande näringsbristen hade medicinska förklaringar.

Först när det stod klart att den lilla flickans livshotande tillstånd berodde på att hon under ett års tid nästan inte fått någon mat i familjehemmet kunde man gå vidare till åtal. Paret nekar dock till brott.

Kan ha fått men för livet

Det tillstånd flickan försatts i kallat ”refeeding syndrom” där kroppens metaboliska system efter långvarig näringsbrist överbelastas leder om det inte hävs till döden. När ett barn försätts i det tillståndet ger det ofta fysiska och mentala men för livet. Om den treåriga flickan fått sådana får tiden nu utvisa.

I andra liknande fall har det ofta handlat om att föräldrar anslutit sig till en vegansk sekt eller liknande och gett sitt barn en kost som inte går att överleva på. Det är det enligt åklagare Moa Blomqvist inte fråga om i det aktuella fallet.

Hindrade flickan att äta även på förskolan

Här har de åtalade, för att spara pengar eller likgiltighet inför barnets väl, inte gett den lilla flickan någon mat överhuvudtaget. Att hon överlevt beror i stor utsträckning på att hon kunnat äta lite på en förskola där hon gått.

Men paret har även försökt att hindra flickan från att äta på förskolan genom att ge personalen order om att inte ge henne mer än minimalt med mat. Varför mannen och kvinnan gjort detta är oklart.

I andra kulturer och i Sverige i gamla tider var det inte ovanligt att oönskade barn placerades hos så kallade ’änglamakerskor’ som mot ekonomisk ersättning genom svält såg till att barnet dog. Oavsett detta varit avsikten eller inte i det aktuella fallet kallar åklagare Moa Blomqvist det flickan utsatts för ”hänsynslöst”.

Åtalade hälsar att de ”mår hemskt dåligt”

Statstelevisionen SVT utelämnar i sin rapportering att de åtalade är migranter. Ingen av dem är tidigare dömd för brott utöver att kvinnan fråntagits sitt körkort då hon bland annat inte förstått att man inte får köra mot rött ljus i Sverige.

Det framgår inte varför flickan, som också har utomvästlig invandrarbakgrund, omplacerades från början. Hon har nu placerats i ett annat familjehem.

De åtalade låter via sina advokater hälsa till media att de ”mår hemskt dåligt” och ”är förtvivlade” över att som de upplever det ha utsatts för åtgärder från de svenska rättsvårdande myndigheterna.