I november 2013 delgavs den centerpartistiska riksdagsledamoten Abir Al-Sahlani misstanke om brott. Detta efter att drygt tre miljoner kronor förskingrats i ett biståndsprojekt som partiet administrerade i Irak. Hon tvingades ta time-out från riksdagen. Nu nomineras hon av partiet till en plats i EU-parlamentet.

Brottsutredningen påvisade stora redovisningsbrister i Centerpartiets internationella stiftelse där Abir Al-Sahlani hade ett framskjutet ansvar. Bland annat var 3,2 miljoner skattekronor som utbetalats av Sida spårlöst försvunna. Pengarna skulle ha gått till ett biståndsprojekt för att bygga demokrati i Irak.

En försvårande omständighet var att en ansenlig del av pengarna slussats vidare till partiet Nationell Demokratisk Allians där Abir Al-Sahlanis pappa Abid Al-Sahlani är partiledare. Far och dotter var direkt involverade i projektet.

Brottsutredningen kunde på grund av den kaotiska situationen i Irak och andra omständigheter aldrig klarlägga vad som hänt med pengarna och vilka som agerat brottsligt och på vilket sätt. Juridiskt friades därför i maj 2014 Abir Al-Sahlani från de direkta brottsmisstankarna.

Trots att Abir Al-Sahlani, oavsett brottsligt förfarande eller inte, haft ansvaret för de försvunna pengarna och dessutom i vad som kritiserats som nepotism använt en stor del av dem som indirekt partistöd för sin egen fars parti i Irak, valde Centerpartiet att kort efter frikännandet ta Abir Al-Sahlani till nåder igen. Hon kunde därmed återvända till riksdagsarbetet.

Inför det stundande valet till EU-parlamentet nominerar nu Centerpartiet Abir Al-Sahlani som en av toppkandidaterna. Hon återfinns på en andraplats efter förstanamnet Fredrick Federley.

Abir Al-Sahlani vill enligt ett uttalande på den presskonferens där hennes kandidatur offentliggjordes, arbeta med polisiära och rättsliga frågor. Hon vill även bekämpa ”högerpopulismen” i Europa.

Även Fredrick Federley har deklarerat att han går till val på att bekämpa det han kallar ”ytterkantshögern” och ”mörka krafter” i Europa och kallar valet för ett värderingsval på samma sätt partiledaren Annie Lööf karakteriserade riksdagsvalet, där Sverigedemokraterna pekades ut som partiets huvudfiende.