Invandrares överrepresentation förklaras bland annat med ”social utsatthet” och ”klassförhållanden”.

På måndagen presenterar Aftonbladet en granskning av gärningsmännen i de 60-talet gruppvåldtäktsdomar som vunnit laga kraft under de senaste fem åren.

Av de 112 pojkar och män som dömts var 82 födda utanför Europa, något experter tidningen talat med påstår beror på ”social utsatthet” och synen på sexuell tillgänglighet man bär med sig.

– Tröskeln till övergrepp kan vara lägre för en utlandsfödd, ett kvinnoförakt man bär med sig och som stöttas upp i ett kompisgäng som tolkar kvinnor som sexuellt tillgängliga när de rör sig ute, säger Christian Diesen, professor i straffrätt.

– Jag ifrågasätter inte att det är en tydlig överrepresentation. Att det finns kulturella skillnader utesluter jag inte. Men hur mycket spelar det in? Det är nog mycket få kulturer som tillåter den typen av beteende, säger Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi.

LÄS MER: Genomgång av domar i sexbrottmål visar – utlänningar grovt överrepresenterade i sexualbrott

Hur många av resterande som är andra generationens invandrare framgår dock inte.

40 av 56 fall begicks inomhus och gärningsmännen var ofta yngre – sju av tio var mellan 15 och 20 – som våldtog någon ännu yngre.

Vanligt förekommande var även att gärningsmännen var påverkade och kände sitt offer på något sätt, exempelvis skolkamrater eller gick på samma fester.

– Det finns en faktisk överrepresentation av invandrare i brottsstatistiken och det beror i huvudsak på de förhållanden de lever under i Sverige, som klassförhållanden. En ytterligare faktor som kan förklara en liten del av den överrepresentation som finns är att de diskrimineras på olika sätt av rättssystemet och man kan inte utesluta att polisen är mer benägen att utreda brotten, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.

Antalet domar av detta slag har fördubblats under de senaste fyra åren.