Förslaget omfattar maten i kommunens verksamheter och partiet anser att kött ska ses som ”något festligt man kan äta ibland”.

Det var i förra veckan som Vänsterpartiet i Linköping lämnade in en motion till kommunfullmäktige.

– Om man som kommun ska påverka våra utsläpp så är det absolut viktigaste att man ser över vad man köper in och konsumerar. Genom att övergå till vegetariskt som bas så kan vi minska köttkonsumtionen och de som äter dagligen i kommunen får ett positivt exempel, säger Jessica Eek, gruppledare för Vänsterpartiet i Linköping.

Enligt Eek är det viktigt att kommunen arbetar för att få ned köttkonsumtionen och att kött ska ses som festmat. Vad man främst är ute efter är att ”ändra normen”.

I motionen hänvisar partiet till att knappt 15 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i världen kommer från djurproduktion, men hur mycket förslaget i Linköping skulle påverka världen har man inte riktigt koll på.

– Kanske, i runda slängar, 15 procent i kommunen också då. Det är väldigt svåra siffror att räkna på men vi kan åtminstone göra något lokalt, säger Jessica Eek.