Två doser covid-vaccin räcker ingenstans. Inte heller tre eller fyra. Fem sprutor menar experter nu att alla kommer att behöva ta för att få bukt med pandemin. Samtidigt visar siffror att på sina håll en majoritet av de som tas in på sjukhus för allvarlig covid är fullvaccinerade och att smittspridningen är störst i länder där högst andel av befolkningen är vaccinerad.

Först skulle alla ta en spruta mot covid. Sedan blev dubbla vaccinationer standard för att uppnå full immunitet. Nu förespråkas inte bara en tredje och en fjärde utan även en femte dos av vaccinet och om det stannar där vet ingen.

I Sverige har Kungliga vetenskapsakademin i dagarna släppt en rapport som förordar att de som tidigare ansågs fullvaccinerade med två doser kontinuerligt fortsätter att vaccinera sig var nionde månad. Först ut för detta bör enligt rapporten alla över 65 år vara men i ett andra skede ska även yngre omfattas.

I stället för att ändra definitionen för när man anses vara fullvaccinerad har man valt att kalla alla sprutor efter de första två för ”boosterdoser”. Det är dock inget som skiljer dessa injektioner från de första två.

Fem doser eller mer

Matti Sällberg är vaccinforskare på Karolinska Institutet i Stockholm och bekräftar i en intervju med statstelevisionen att det inte handlar om bara en boosterdos för fullvaccinerade utan att dessa kan bli fler än de ordinarie. Fem doser ser Sällberg framför sig i nuläget.

Den första påfyllningsdosen tror han kommer att krävas redan strax efter årsskiftet. Om det sedan stannar vid fem påfyllningar beror på hur pandemin utvecklar sig. Fortsätter den kan vi få vallfärda till vaccinationscentralen en gång var nionde månad under överskådlig tid framöver.

– Alla vet att det här inte kommer att försvinna och att vi kommer att behöva vaccin under en ganska lång tid framöver, siar Sällberg.

SVT:s expert vaccintillverkare

Det som eventuellt kan sätta käppar i hjulen för planerna är tillgången på vaccin. Världshälsoorganisationen (WHO) kräver att västvärlden i solidaritet med tredje världen ska vänta med boosterdoser till dess befolkningarna i de underutvecklade länderna fått sina första två sprutor. Helt rimligt, anser Matti Sällberg.

Den av SVT inbjudne Matti Sällberg har samtidigt ett eget intresse av att svenskarna fortsätter att vaccinera sig. Han är delägare i företaget Svenska Vaccinfabriken som framställer vaccin. I vilken utsträckning detta påverkar hans hållning i frågan tas inte upp i intervjun.

Majoritet svårt insjuknade fullvaccinerade

De snabbframtagna och provisoriskt godkända vaccinen som finns på marknaden har varit föremål för kritik, framför allt när det gäller biverkningar, såväl kända som sådana som kan komma att upptäckas först i framtiden.

En annan kritik gäller deras effektivitet, i synnerhet mot de muterade varianter av corona-viruset som nu dominerar smittspridningen. Rapporter från bland annat Israel, som är det land som kommit längst med att vaccinera sin befolkning indikerar att immuneffekten är svag.

Trots att 80 procent av befolkningen är fullvaccinerad upplever landet en högre smittspridning än nästan alla andra länder. En majoritet av alla som drabbas så allvarligt av covid i landet att de måste vårdas på sjukhus är personer som fått båda de ordinarie doserna av vaccinet.