Robothandel, eller algoritmisk handel, är användningen av datorprogram för att automatiskt fatta handelsbeslut. Det har blivit alltmer populärt de senaste åren i takt med att tekniken har utvecklats och mer data har blivit tillgänglig. Algoritmisk handel och robot trading i Sverige används ofta av stora institutionella investerare som hedgefonder och investeringsbanker. Den är dock även tillgänglig för privatinvesterare genom nätmäklare.

Användningsområden 

Algoritmisk handel kan användas för en mängd olika ändamål, t.ex: 

– Marknadsföring, där målet är att tillhandahålla likviditet på marknaden och tjäna på spridningen mellan köp- och säljpriser.
– Utförandet av handel, där målet är att få bästa möjliga pris för en handel.
– Ombalansering av portföljen, där målet är att sälja värdepapper som har stigit i värde och köpa värdepapper som har sjunkit i värde.
– Riskhantering, där målet är att minimera exponeringen för marknadsrisker.

Det finns ett antal fördelar med algoritmisk handel. Dessa inkluderar möjligheten att handla i hög hastighet, vilket är viktigt på dagens snabbrörliga marknader men även möjligheten att göra stora affärer utan att flytta marknaden och förmåga att genomföra komplexa handelsstrategier.

Det finns dock också vissa risker som är förknippade med algoritmisk handel. Exempelvis risken för fel i själva algoritmerna, möjligheten för oseriösa handlare att missbruka systemet eller möjligheten till frontrunning, där handlare använder information om kommande affärer för att göra sina egna affärer i förväg. Om du överväger att använda algoritmiska handel är det viktigt att välja en välrenommerad nätmäklare som erbjuder ett bra urval av algoritmer och verktyg. Du bör också testa dina handelsstrategier innan du använder dem på levande marknader.

Fördelar med en nätmäklare

En välrenommerad nätmäklare som erbjuder ett bra urval av algoritmer och verktyg kan erbjuda sina kunder många fördelar. Algoritmer kan användas för att hjälpa till att identifiera möjligheter och göra affärer baserat på marknadsförhållanden. Verktyg kan användas för att spåra trender och analysera marknaden. Att ha tillgång till dessa saker kan hjälpa dig att fatta bättre beslut om när du ska köpa eller sälja.

En annan fördel med att använda en välrenommerad nätmäklare är att de kan ge dig tillgång till forskning och analys. Detta kan ge dig en fördel gentemot andra investerare som kanske inte har samma resurser tillgängliga. Bra forskning och analys kan hjälpa dig att hitta möjligheter som andra kanske missar.

Slutligen kommer en bra nätmäklare också att erbjuda kundservice och support. Om du har några frågor eller om du har några problem, bör du kunna komma i kontakt med någon som kan hjälpa dig. Detta kan ge dig sinnesro, eftersom du vet att det finns någon som kan hjälpa dig om du behöver det.