Landets vägar blir alltmer polerade på grund av att färre bilister använder dubbdäck. Detta har lett till ett antal allvarliga avåkningsolyckor.

Det har sedan en längre tid tillbaka varit allmänt känt att polering av vägbanan är ett problem i rondeller, skarpa kurvor och vid trafikljus. Men nu rapporterar lastbilsorganet Tidningen Proffs att polering börjat uppstå på mer oväntade platser.

– Läget är allvarligt med tanke vilka krav på friktion Trafikverket ställer och att flertalet vägar som vi har undersökt visar sig ha sämre friktion. I vår förstudie har vi börjat med att lyfta fram några möjliga orsaker, säger Henrik Bjurström, projektledare och forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

När olyckor har skett vid Kungens kurva i Stockholm har det rapporterats in att vägbanan uppfattats som slirig. Forskarna på VTI har nu mätt friktionen på en provsträcka på E4/E20 i höjd med Kungens kurva och flera olika infartsleder kring Stockholm. Mätningarna visar att problemet med låg friktion mycket riktigt återfinns på flertalet av vägarna till skillnad från tidigare då problemet endast fanns på enstaka vägsträckor.

Ny typ av dubbdäck ställer till det

Tidigare har en nödvändig uppruggning av vägarna kunnat hållas igång genom att fordon använder dubbdäck vintertid. Men nu har uppruggningen minskat och i vissa fall uteblivit helt. 

Forskarna har upptäckt att den nya typen av dubbdäck med mindre aggressiva dubbar ger minskat slitage och uppruggning av vägarna med upp till 20 procent. Dessutom har användningen av dubbdäck i Stockholm minskat med 20 procentenheter sedan 2012.

Dubbdäcken har på många håll ersatts med friktionsdäck vilket är vinterdäck som inte har dubbar och som är framtagna för nordiskt vinterväglag. Dessa däck polerar vägbeläggningen mer än vad sommardäck gör.

Ett annat problem som forskarna identifierat är de material som används till vägbeläggning i Sverige. På grund av den tidigare utbredda användningen av dubbdäck vintertid har man använt slitstarka stenmaterial som porfyr och kvartsit – men nu när däcken skapas för att vara mindre aggressiva mot beläggningen har det resulterat i slirigare vägar.

LÄS ÄVEN: Framtidens vägar kan stickas i stället för asfalteras