Hoten ska främst komma från islamistiska grupper men även höger- och vänsterextrema.

På måndagen håller Göteborgs sociala resursförvaltning i en pressträff där man presenterar sin lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism i staden och kommunens anställdas utsatthet för detta.

Av enkäten som 920 nyckelpersoner i staden deltagit i framgår att våldsbejakande extremister är ett växande problem.

Över hälften uppger att de upplever våldsbejakande extremism som ett stort problem.

17 procent har i sitt arbete mött personer med kopplingar till våldsbejakande extremistiska miljöer.

35 procent har utsatts för hot av personer från våldsbejakande miljöer.

Rapporten slår också fast att det i Göteborg finns personer som öppet sympatiserar med Islamiska staten och att terrorgruppens propaganda har förändrats; förut var man främst ute efter att värva så kallade terrorresenärer, nu försöker man istället förmå personer att utföra våldsamma handlingar och terrordåd i städerna de bor i.

– En väldigt skrämmande rapport. Det är viktigt att vi inte är naiva inför det här. Vi måste våga agera, säger Helene Odenjung, kommunalråd (L) till Göteborgs-Posten.