I Östersunds tingsrätt (B 2354-16) dömdes 64-årige Naim Daoud endast för barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering men friades från våldtäkt och sexuellt utnyttjande och tvång som han också stod åtalad för. Detta efter att begått sexuella övergrepp mot en ung mentalt utvecklingsstörd kvinna. Hovrätten för nedre Norrland ändrar nu domen (B 418-18) så att Daoud döms även på de övriga åtalspunkterna. Påföljden blir därför 3,5 års fängelse i stället för 80 timmars skyddstillsyn.

Tingsrätten satte tilltro till att flickan kunde ha gett samtycke till sex med Daoud och att han filmade. Man uteslöt inte heller att Daoud kunde ha filmat endast för att ha bevis för att de sexuella handlingarna varit frivilliga. Daoud dömdes därför endast till 80 timmars skyddstillsyn.

Hovrätten är av en annan mening och dömer även för våldtäkt och sexuellt tvång. Påföljden skärps till fängelse i tre år och sex månader. Hovrätten uppger med stöd från psykologer att den unga kvinnan, som fysiskt är strax över 15 år gammal, mentalt är att betrakta som betydligt yngre.

Men redan den biologiska åldersskillnaden på närmare 50 år anförs som argument mot att den unga kvinnan skulle ha haft sex med Dauod frivilligt. Hon bedöms sammantaget ha befunnit sig i ”en särskilt utsatt situation” som Dauod utnyttjat.

Den unga kvinnan tilldöms också ett skadestånd på 180 000 kronor.