Efter sex framgångsrika år i medie-Sveriges framkant är det nu dags för Avpixlat att tacka för sig och lämna över stafetten till nya och ännu bättre sajten Samhällsnytt.

Hösten 2011 startade ett antal opinionsbildare nyhets- och opinionssajten Avpixlat. Vi var bekymrade över den politiska och samhälleliga utvecklingen i Sverige men också den likriktning och underlåtenhet att rapportera konsekvensneutralt om denna utveckling vi kunde se hos de etablerade medierna.

Vi ville ge mediekonsumenterna ”den oretuscherade bilden”, vägledda av en tro på att verklig demokrati bara kan existera i ett samhälle med välinformerade medborgare och att media, ibland kallade ”den tredje statsmakten”, har ett stort ansvar för att bibringa medborgarna denna information.

Vi upplevde att media successivt avsagt sig det uppdraget och i stället tagit på sig ett annat – det att agera megafon åt ett vänsterliberalt politiskt etablissemang. Avpixlat fyllde, med sin mer traditionella syn på journalistik och publicistik, ett medialt vakuum och blev därför snabbt en av Sveriges största politiska mediesajter med hundratusentals unika besökare och miljontals sidvisningar varje vecka.

Vi berättade om sådant som andra medier förteg eller for med osanning om. Vi behandlade våra läsare med respekt i stället för förakt, vi agerade meddelare och upplysare där andra medier utnämnt sig till förmyndare och uppfostrare.

Vi som startade Avpixlat har lärt oss mycket under dessa år om hur man driver en mediesajt. Vi har också sett hur medielandskapet omkring oss under de senaste åren har förändrats, vilket ställt en oppositionell medieaktör inför nya utmaningar.

Flera nya etablissemangskritiska medieaktörer har etablerat sig. En partiell förändring under galgen har också kunnat konstateras hos vissa av de gamla medierna i takt med att verkligheten har kommit ifatt dem och de insett att det inte längre fungerar att tiga ihjäl de nya alternativa medierna och ge dessa ensamrätt på problemformuleringarna i de tunga politiska frågorna i Sverige idag

Vi som arbetat med Avpixlat har också begrundat de misstag vi gjort och lärt oss att inse våra begränsningar. För att ta steget från pionjär inom alternativmedia till ledande aktör inom framtidsmedia krävs en rekonstruktion från grunden.

Samhällsnytt är resultatet av denna rekonstruktion. Några medarbetare från Avpixlat finns med men i delvis andra positioner. Många ansikten är nya, inklusive chefredaktör och ansvarig utgivare.

Där Avpixlat var en tämligen hårt nischad sajt, kommer Samhällsnytt att ta ett bredare publicistiskt grepp, Vi kommer att bevaka fler områden där etablissemangsmedia fortfarande uppvisar underlåtenhetsförsyndelser. Vi kommer också relativt sett att lägga mer resurser på allmän nyhetsjournalistik. Dessutom kommer vi regelbundet att göra granskande och grävande filmreportage.

Vi är fulla av entusiasm och övertygade om att det starka team av vi nu har satt ihop borgar för att Samhällsnytt ska bli den publicistiska produkt som framtidens samhällsintresserade mediekonsumenter vill ha och har rätt att kräva.

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till den nya och förhoppningsvis berikande medieupplevelse som vi gett namnet Samhällsnytt!