Tungt kriminella är också människor och regeringen satsar för mycket på ”repression” i utsatta förorter. Det hävdar Vänsterpartiets riksdagsledamot Emma Wallrup.

Det var under riksdagens frågestund idag som Wallrup tog till orda och ställde justitieminister Morgan Johansson (S) mot väggen. Hon berättade att hon skapat sig en bild av livet i utsatta områden genom att lyssna på hiphop-musik:

– Många ungdomar upplever att rika har blivit rika på deras bekostnad. Om man lyssnar på hiphop-texter och så vidare så uttrycker man väldigt starkt den känslan, att de rika har blivit rika på vår bekostnad rent konkret, sade hon och fortsatte:

– I Uppsala har man gjort tillslag med polis och kronofogden tillsammans i de här områdena. Vi ser hur marknadskrafterna går in ganska mycket i människors liv med kraftiga hyreshöjningar och kronofogden har lite hårdare metoder.

Wallrup menar att samhället använder för hårda tag i utsatta och kriminellt belastade förorter, något hon anser vara repression:

– Jag undrar om ministern tror på repression eller stöd? undrade hon.

Johansson svarade att han tror på en kombination av brottsbekämpning och brottsprevention:

– Man måste gå på de mest brottsaktiva individerna, de som leder de här gängen och i många fall är farligast, och det måste man göra med polisiära medel, sade han.

Justitieministern vill att polis och socialtjänst ska arbeta tillsammans för att sätta stopp för den negativa utvecklingen. Men Wallrup invände med att tungt kriminella är människor de med.

– Jag undrar om ministern och även övriga ledamöter tänker på att även de tyngst kriminella har fått dessa känslor av en samhällsutveckling? sade hon.

– Även en tungt kriminell är en vanlig människa som kan vara väldigt harmonisk.