Samhällsnytt har tidigare berättat om hur den vänsterextrema tidningskoncernen ETC missbrukat systemet med presstöd. Nu har man även ertappats med rent fusk och måste betala över 8 miljoner kronor som man erhållit genom att till Presstödsnämnden osant uppge högre prenumerantsiffror än de verkliga.

ETC-koncernen tvingades nyligen lägga ned ett stort antal av sina lokaltidningar. Detta efter att man tagit sig vatten över huvudet i att kontinuerligt starta upp nya upplagor i syfte att tillskansa sig mer och mer pengar i presstöd. Koncernen tvingades nyligen också lägga ned den vänsterradikala systerpublikationen Fria Tidningen.

LÄS MER: Vänsterextrema ETC tappar läsare – tvingas lägga ned stort antal tidningar

Nu blir två av ETC:s lokaltidningar i Umeå och Jönköping samt huvudtidningen Dagens ETC dessutom återbetalningsskyldiga efter att ha avslöjats med att lämna falska uppgifter till Presstödsnämnden om antal prenumeranter som är den siffra som avgör stödets storlek.

LÄS MER: Endast 10 anställda får gå när vänsterextrem mediekoncern lägger ned 15 tidningar

De två återbetalningsskyldiga lokaltidningarna tillhör de som lagts ned. Det fritar dock inte ETC-koncernen från betalningsansvar. Återbetalningskravet riktas mot ETC Förlag AB.

LÄS MER: Efter ETC-krisen – nu sägs även alla anställda på Fria Tidningen upp

Efter den senaste tidens turbulens och medieuppmärksamhet kring ETC:s många tidningar beslöt Presstödsnämnden att vidta vad man kallar ”en fördjupad granskning” av de uppgifter som ETC lämnat som underlag för att få presstöd. Det visade sig då att tidningarna uppgett att man har betydligt fler prenumeranter än vad man i verkligheten har.

LÄS MER: Krisen för vänsterextrem media fortsätter – nu läggs även Fria Tidningen ned

Presstödsnämnden skriver att det ”inte har varit möjligt att knyta ett stort antal abonnemang till individuella beställningar och betalningar”, något som kan indikera att ETC systematiskt hittat på abonnenter som inte existerar alternativt låtit ett stort antal bulvaner teckna prenumerationer som aldrig betalats. Det är oklart om detta i så fall kommer att polisanmälas och utredas som bedrägeribrott.

LÄS ÄVEN: Tidningen Arbetaren lurade till sig hundratusentals skattekronor i presstöd

Återbetalningskravet gäller utbetalt driftsstöd för 2017. Det framgår inte om Presstödsnämnden efter upptäckten kommer att gå tillbaka i tiden och göra en fördjupad granskning även för tidigare år.

LÄS ÄVEN: Tidningen Arbetaren under utredning efter Samhällsnytts avslöjande om fusk med presstöd

ETC-koncernen har under ett stort antal år plockat ut runt 40 miljoner kronor i presstöd varje år. Det är det näst högsta beloppet av alla tidningar i Sverige. Endast Svenska Dagbladet har fått ett högre presstödsbelopp.

ETC:s grundare och ansvarige utgivare Johan Ehrenberg säger i en kommentar att han anser beslutet felaktigt. Detta utifrån en egen tolkning av presstödsreglerna.

LÄS ÄVEN: Arbetarens fusk med presstöd blir ett ärende för Ekobrottsmyndigheten

Samhällsnytt kunde tidigare i år avslöja att en annan vänsterradikal tidning, Arbetaren, fuskat med presstödet. Det ärendet utreds nu av Ekobrottsmyndigheten.

Läs Presstödsnämndens beslut i sin helhet HÄR.