Presstödsnämnden har nu slagit fast vad som länge misstänkts om att ETC-koncernen fuskat till sig stora belopp i presstöd genom att uppge falska uppgifter om antal prenumeranter. Det vänsterextrema tidningsbolaget måste nu betala tillbaka åtta miljoner kronor som man lurat till sig.

ETC har under lång tid kritiserats för sitt sätt att tillskansa sig presstödspengar genom att starta en uppsjö lokalupplagor av i stort sett samma tidning. För en tid sedan sprack bubblan och ETC tvingades lägga ned 15 lokaltidningar och sedan också sitt andra projekt Fria tidningen.

I kölvattnet av nedläggningarna fattades misstankar om att ETC-koncernen inte bara tänjt på utan även direkt brutit mot presstödsreglerna genom att fuska med de prenumerantsiffror som ligger till grund för presstödets storlek. Efter en granskning i höstas bekräftades dessa misstankar – ETC hade blåst upp sina upplagor genom att dela ett ett stort antal gåvoprenumerationer och låtit bulvaner teckna prenumerationer som dessa sedan aldrig betalat för.

Återkravet på totalt 8 miljoner kronor kan bli slutet för hela ETC-koncernen. Man försöker nu samla in pengar från sina läsare och andra vänstersinnade supporters men har hittills bara fått ihop drygt 1,5 miljoner kronor. Man förhandlar också med Presstödsnämnden om uppskov med återbetalningen. Misslyckas man tvingas ETC sannolikt begära sig i konkurs.

Det är fortfarande oklart huruvida någon rättslig prövning kommer att ske av ETC:s fusk med presstöd. Den vänsterextrema tidningen har getts ut under namnet ETC sedan 1978 efter att ett par år tidigare startats som Partisano. Grundarna hade nära anknytning till dåvarande våldsbejakande revolutionära KAF, sedermera Socialistiska partiet.

LÄS MER: Vänstertidningen ETC ertappad med fusk – måste betala tillbaka miljoner i presstöd